Amilorid Mylan

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Amilorid Mylan

Amilorid Mylan är ett läkemedel som används som tillägg till behandling med vätskedrivande läkemedel. Det motverkar den kaliumbrist som de flesta andra vätskedrivande mediciner kan orsaka.

Vätskedrivande mediciner används bland annat mot ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, eller mot högt blodtryck.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen kaliumsparande diuretika. Det verksamma ämnet är amilorid.

Recept och högkostnadsskydd

Amilorid Mylan finns som tabletter i styrkan 5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Man kan få för mycket vätska i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt. Vätskeöverskottet behandlas med vätskedrivande läkemedel, som även kan användas mot högt blodtryck. Förutom vatten driver dessa läkemedel också ut salter i urinen. Det kan orsaka brist på bland annat kalium. Denna påverkan på saltbalansen ökar när dosen ökar.

Mot högt blodtryck används vätskedrivande mediciner i låga doser. Då påverkas i allmänhet inte kroppens saltbalans så mycket.

Amilorid påverkar njurarna att utsöndra mindre kalium, men även mindre magnesium, än vanligt. I kombination med vattendrivande läkemedel som till exempel loopdiuretika, sparar det kalium åt kroppen. Man behöver då inte ta särskilda kaliumtabletter. Amilorid är dessutom milt vätskedrivande.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten och den går att dela.

Medicinen används oftast samtidigt med någon annan typ av vätskedrivande läkemedel.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering är en tablett på morgonen, tillsammans med andra vätskedrivande läkemedel.

Om man har glömt att ta medicinen på morgonen går det bra att ta medicinen senare under dagen. Om man har glömt att ta tabletten under en hel dag bör man fortsätta medicineringen nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Man ska inte ta några extra doser.

Viktigt

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda amilorid tillsammans med läkemedel som innehåller kaliumtillskott eftersom medicinen minskar utdrivningen av kalium. Då kan man få för mycket kalium i kroppen. Exempel på läkemedel med kaliumtillskott är Kaleorid.

Man ska inte heller använda amilorid samtidigt med andra kaliumsparande läkemedel, som till exempel

  • spironolakton, som bland annat finns i Aldactone och Spironolakton med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Spironolakton Pfizer
  • kombinationsläkemedel som innehåller amilorid, till exempel Normorix och Sparkal.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel diarré, kräkningar, aptitlöshet eller trög mage. Andra kan få besvär som till exempel trötthet, muskelsvaghet, muskelkramper eller huvudvärk.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller amilorid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på så kallade kombinationspreparat, som innehåller både amilorid och hydroklortiazid är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-09-15
Manusunderlag:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

 
Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna