Senast reviderad 2008-12-29

Vad är toxoplasma och hur kan jag skydda mig?

Fråga

Vad är toxoplasma och hur smittas man?

Kan jag ha katten kvar fast jag är gravid?

Svar

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, en encellig parasit. Huvudvärd är (framför allt unga) katter, som utsöndrar parasitägg via avföringen. För att äggen sedan ska utvecklas vidare krävs att de kommer in i mag-tarmkanalen hos någon mellanvärd. Detta sker främst genom att djurens betesmark innehåller katträck. Det är framför allt får, svin och get som infekteras, men de flesta varmblodiga djur kan smittas och utgöra mellanvärden i parasitens livscykel.

Människan kan smittas av toxoplasmos på många sätt, exempelvis om man äter rått kött som innehåller parasiten eller grönsaker, bär och frukt som är förorenade med parasitägg.  Man kan också smittas om man kommer i kontakt med jord som innehåller parasitägg, till exempel vid trädgårdsskötsel.

Parasiten dör vid uppvärmning över 65 grader och vid frysning under -12 grader.

Bland 20-25 åringar i Stockholmsområdet har cirka tio procent smittats, något fler ju längre söder ut man kommer. Om en kvinna smittas under graviditeten kan hon överföra smittämnet till fostret/barnet. Överföringsrisken är låg, en till tio procent, i början av graviditeten, men ökar till 70-90 procent om infektionen inträffar i slutet av graviditeten.

Följande råd brukar ges för att försöka förebygga infektion om man är gravid:

  • Undvik att äta rått eller otillräckligt tillagat kött, framför allt från svin och får. Kokning, stekning (mer än 65 grader) och frysning under -12 grader dödar parasiten.
  • Skölj frukt, bär och grönsaker före servering.
  • Undvik kontakt med kattavföring.
  • Använd handskar vid trädgårdsarbete.
  • Tvätta köksknivarna efter kontakt med kött.
  • Undvik osköljda grönsaker och frukt samt kontakt med katt vid utlandsresa.

Du bör alltså inte befatta sig med kattens avföring och undvika kontakt med kattungar samt sandlådor som katter kan ha förorenat. Att en äldre katt som du kanske haft under många år skulle smitta dig är däremot osannolikt.

Johan Berglund, Läkare, specialist i allmänmedicin