Senast reviderad 2008-12-29

Kan jag vara född med spina bifida utan några men?

Fråga

Jag har nyligen fått veta att jag föddes med spina bifida. Jag har av min mamma bara fått veta att jag hade en liten utväxt på ryggen när jag föddes, som opererades bort när jag var ett år. Röntgen visade nu att en bit av ryggraden saknades.

Hur kan jag vara född med detta och inte ha några men av det? Kan det medföra några problem i framtiden? Jag har redan barn och de är helt friska. Kan deras ryggrader vara ofullständiga utan att det syns på utsidan?

Svar

Spina bifida som är latin och betyder "kluven rygg" är en medfödd missbildning av ryggkotorna och dess kotutskott. Normalt omsluts ryggmärgen, dess nervbanor och nervrötterna till hela sin längd av ryggkotorna som är ringformade. Spina bifida innebär att en eller flera benringar inte har utvecklats normalt och risken finns då att nervrötterna kan komma till skada redan under fosterlivet eller i samband med födelsen, så kallat ryggmärgsbråck. Vid så kallad dold spina bifida är kotorna kluvna medan ryggmärgen med hinnor och nervtrådar ligger på normal plats och fungerar normalt. I det senare fallet är regeln att man inte behöver någon behandling om man inte har besvär.

Utifrån det du berättar skulle man kunna anta, att man när du var ett år gjorde någon form av operation som har samband med det man nu sett vid röntgenundersökningen. I vuxen ålder finns det sannolikt inte någon risk för besvär för din egen del eftersom du redan behandlats. Beträffande dina barn gäller samma sak, har de inte några besvär behöver man inte utreda eller behandla.

När det gäller eventuell kommande graviditet finns statistiskt sett en viss ökad risk eftersom du har denna förändring, men om du tar folsyra enligt rekommendationerna före och under en eventuell graviditet är denna riskökning sannolikt försumbar. Fostervattenprov kan avslöja många medfödda sjukdomar, däribland ryggmärgsbråck och tas endast på speciella indikationer.

Herbert Sandström, Läkare, specialist i allmänmedicin