Senast reviderad 2008-12-29

Jag är gravid och har yrsel, är det farligt?

Fråga

Jag är gravid i vecka åtta och har jag fått en sådan otrolig yrsel. Är det normalt i så tidigt stadium?

När jag rör mig fort eller reser mig upp är det som om huvudet inte följer med.

Svar

Olika människor menar mycket olika saker med yrsel. Det är därför viktigt att man vid eventuellt besök hos läkare eller barnmorska förklarar noga, och att vårdpersonal är intresserad och frågar, vad det är man känner, i vilka situationer man får besvär och om man känner några andra besvär samtidigt som man känner yrsel.

En vanlig orsak till yrsel är att blodtrycket, då man hastigt reser sig upp från liggande eller sittande, helt enkelt inte tillräckligt snabbt anpassar sig till den nya kroppsställningen. Man får då ett övergående blodtrycksfall som brukar upplevas som en oftast snabbt övergående känsla av ostadighet, illamående eller att det svartnar för ögonen. Besvären går genast över om man sätter sig ned och böjer huvudet framåt eller lägger sig ned. Det hela är helt ofarligt men något som oroar många.

Ett lågt blodvärde som ibland förekommer under graviditet, oftast i så fall lite senare än i åttonde veckan, kan bidra till den här typen av yrsel.

Oro och ångest kan ge yrsel, ofta som en känsla av att marken gungar. En sådan yrsel brukar vara bunden till situationer eller platser där man känner sig mer orolig. Om det är så att du känner dig orolig för hur det ska gå med din graviditet den här gången kanske det kan bidra till din yrsel?

En yrsel där man har en känsla av att snurra runt, karusellkänsla, orsakas oftast av en förändring i själva balansorganet som sitter i innerörat.

Om det är så att din yrsel är ett problem för dig kan det vara klokt att rådfråga din distriktsläkare eller motsvarande, eller barnmorskan på mödravårdscentralen.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin