Vårdval - hälsoval

Välj vård själv

Välj vård själv

Norrbotten

Vårdval Norrbotten

Den 1 januari 2010 infördes en förändring i vårdsystemet i hela landet. Här i länet kallas reformen för Vårdval Norrbotten.

I korthet betyder det att du som bor i Norrbotten får välja vårdcentral. Vårdvalet innebär ingen förändring när du som patient besöker sjukhus, privata läkare eller privata sjukgymnaster.

Ökad valfrihet för dig som patient

Syftet med vårdvalssystemet är att öka patienternas valfrihet. Det har också blivit enklare för privata vårdgivare att etablera sig i primärvården. Reformen innebär att alla medborgare får rätt att välja vårdcentral. Det är varje enskilt landsting som beslutar vilka krav man ska ställa på vårdgivarna.

Grunderna i vårdvalssystemet bygger på att ersättningen - den så kallade vårdpengen - följer patientens val och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens utformning. Landstinget ställer samma krav på offentliga och privata vårdcentraler - de ska erbjuda en trygg och säker vård och uppfylla samma krav på kvalitet, kompetens och tillgänglighet.

Här hittar du information om vårdvalet

På den här webbplatsen finns aktuell och uppdaterad information som rör Vårdval Norrbotten. Har du frågor? Kontakta i första hand din vårdcentral. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga länets vårdcentraler i högerspalten.

Välkommen att göra ett vårdval!

Välj vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där.

Föräldrarna väljer öppenvårdsmottagning åt sina barn. Från en viss ålder, som kan vara olika i landstingen och regionerna, kan den unga välja själv.

Det kan finnas olika skäl som gör att man själv vill välja vårdcentral eller läkarmottagning. Man kan till exempel vilja gå till en som

  • ligger nära hemmet eller jobbet
  • har personal som talar eller har information på språk som man förstår
  • har dokumenterad god kvalitet
  • har öppettider som passar
  • har bokning på nätet
  • har specialiserat utbud, till exempel vård för diabetiker eller äldre.

Vilka mottagningar kan man välja?

Vårdcentralen eller läkarmottagningen man väljer kan ligga var som helst i det egna landstinget eller regionen.

I en del fall har det egna landstinget tecknat avtal med andra landsting, vilket gör att man i sådana fall kan välja att lista sig på en vårdcentral där i stället.

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Resekostnaden får man själv stå för om inte vårdgarantin gäller.

Vårdvalet omfattar både privata och landstingets egna vårdcentraler eller läkarmottagningar. Om det är en privat mottagning ska den ha ett avtal med landstinget/regionen.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Om det inte finns plats för fler patienter på den läkarmottagning eller vårdcentral man har valt, kan landstinget hjälpa till att ordna köplats. Det går också att göra om sitt val om man av någon anledning har ändrat sig.

Om man behöver specialiserad vård kan man välja öppenvårdsmottagning eller sjukhus. I vissa fall behövs en remiss.

Vårdval eller hälsoval varierar

Hur vården är organiserad och hur man gör vårdval eller hälsoval kan variera mellan landstingen/regionerna.  

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Stockholm


Norrbotten
Tillägg uppdaterade:
2010-12-09
Skribent:
Malin Taavola
Redaktör:
Agneta Spaton Norqvist