Hjälpmedel vid synskada

Om man har en synskada finns det hjälpmedel som är till för att stödja eller kompensera funktionsnedsättningen. Det kan handla om att på olika sätt göra det möjligt att orientera sig och förflytta sig samt att skriva eller ta del av skriven information och annan text.

Om man har synrester använder man hjälpmedel som på olika sätt förstorar och förtydligar. Om man är blind bygger hjälpmedlen på att man använder sin känsel och hörsel.

Exempel på hjälpmedel är förstorande system för att läsa, talsyntes och punktskriftsdisplay till dator, punktskrivare. För att kunna läsa är talböcker och taltidning ett alternativ.

Om man är blind finns det möjlighet att få ledarhund. Det är speciellt tränade hundar som markerar hinder när man förflyttar sig utanför den egna bostaden.

Läs mer om hjälpmedel i texten Litteratur och media.

Vart vänder man sig?

Landstingets syncentral ansvarar för att prova ut och skriva ut hjälpmedel för synskadade. För att komma till syncentralen krävs remiss från en ögonläkare.

Man kan kontakta Hjälpmedelsinstitutet på tel: 08–620 17 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.