Hjälpmedel vid dövblindhet

Information

Information

Hjälpmedel för dövblinda

Om man är dövblind har man oftast syn- eller hörselrester i olika grad. Kombinationen syn- och hörselskada gör att man har ett omfattande kommunikations- och informationshinder samt att man är i stort behov av hjälpmedel.

Synskadan försöker man kompensera med olika hjälpmedel, dels för att kunna orientera sig och förflytta sig, dels för att kunna skriva och ta del av skriven information. Om man har synrester kan förstorande hjälpmedel vara till god hjälp för att exempelvis kunna läsa och skriva. Om man är helt blind behövs hjälpmedel som utnyttjar känseln, till exempel så kallad punktläsrad för dator.
Hörselskadan försöker man kompensera med hörapparat eller andra ljudförstärkande hjälpmedel. För telekommunikation behövs text-, bild och/eller punktskriftstelefoner. Även hjälpmedel som gör att man uppmärksammar signaler från till exempel dörr, telefon och brandvarnare är viktiga. Det finns hjälpmedel som ger ifrån sig ljud, ljus och vibrationer.

Det finns också hjälpmedel som tagits fram speciellt för dövblinda, till exempel en vibrerande termometer samt en dörrtelefon som är kopplad till datorn. Om man är dövblind har man möjlighet att få ledarhund.

Om man är dövblind eller inte kan teckenspråk eller handalfabet finns dövblindtolkar som kan hjälpa till att kommunicera.

Vart vänder man sig?

Man kontaktar en läkare på vårdcentralen. Sedan kan man få remiss vidare till Syn- eller Hörcentralen eller motsvarande för att prova ut hjälpmedel och få dem utskrivna. En del hjälpmedel provas ut och skrivs ut av Tolkcentralen. Ofta behövs ett samarbete för att nå en bra helhetslösning.

Mer information kan man också få från Hjälpmedelsinstitutet på
tel: 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.