Astrakanen läkarcentrum Nybro Nybro, Kalmar län

Öppettider

  • Mån-Tor 07:30 - 16:30
  • Fre 07:30 - 15:30
 • Drop-in tider
  • Mån-Fre 07:30 - 11:00 Provtagning
  • Mån-Fre 08:00 - 10:00 Läkare
  • Mån-Fre 10:00 - 11:00 Sjuksköterska
  • Mån-Fre 13:00 - 15:00 Läkare
 • Telefontider:

  • Mån-Tor 07:30 - 16:30
  • Fre 07:30 - 15:30

  Övriga kontaktuppgifter

Tunnelgatan 8, Nybro

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Astrakanen läkarcentrum Nybro, Tunnelgatan 8, 382 30 Nybro
 • Färdväg: Bil/tåg/buss/gående: Starta i riktning öst på Stationsplan vid resecentrum, kör ca 50 m sväng höger in på Stora Nygatan kör ca 200 m, sväng vänster in på Tunnelgatan, sväng vänster till parkering. Flexbuss stannar vid entren.

E-tjänster

via internet kan du:

Om oss

Välkommen till Astrakanen läkarcentrum Nybro

Välkommen till Astrakanen, din hälsocentral i Nybro. Vi kan erbjuda dig både tidsbeställd och drop in-mottagning till våra läkare och distriktssköterskor. Vi kan även erbjuda er tid till våra specialistsjuksköterskor inom Astma/Kol, Livsstilsrådgivning/tobaksavvänjning, demens, inkontinensutredning/enureslarm, diabetes och resemedicin. Vi har även tillgång till primärvårdspsykolog och medicinsk fotvård.

Info till patienter

För beställning av tider till läkare, distriktssköterska och våra

specialistmottagningar vg kontakta oss. För vidare information

gå in på vår webbplats www.astrakanen.se

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Astrakanen läkarcentrum Nybro

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

100%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

100%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 83 av 100
80 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 41 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Kalmar
83 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 90 av 100
92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Kalmar
90 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 84 av 100
89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Kalmar
84 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 78 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Kalmar
78 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 80 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Kalmar
80 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 86 av 100
90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 109 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Kalmar
86 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

91 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 85 av 100
91 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 91 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
91 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Kalmar
85 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Kalmar: 72 av 100
75 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Kalmar
72 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Förnya recept