Gonorré

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av en bakterie och som smittar främst genom  vaginal- och analsex men den kan även smitta via munsex. Det är viktigt att få behandling snabbt, framförallt för kvinnor som kan få svårt att bli gravida efter en obehandlad gonorréinfektion. Om man är gravid och har gonorré som inte behandlas, kan barnet smittas under födseln. Gonorré är ganska ovanligt i Sverige, men har ökat de senaste åren.

Om man misstänker att man har gonorré måste man testa sig enligt smittskyddslagen. Om man får rätt behandling i tid blir man frisk. Man bör inte ha sex förrän man vet att man är smittfri.

Man får inte gonorré genom att ta i hand eller genom att till exempel använda samma handduk eller toalett som någon som har gonorré.

Symtom

Man kan vara smittad utan att veta om det, eftersom man ibland inte får några symtom. Nästan alla män som har gonorré får symtom, medan många kvinnor inte får några besvär alls.

Symtom på en gonorréinfektion kan vara att

  • det svider när man kissar
  • man har variga flytningar från urinröret
  • man har flytningar från ändtarmen.

Kvinnor kan dessutom få flytningar från slidan och blödningar mellan den vanliga mensen.

Om man får en allvarlig gonorréinfektion kan man dessutom få feber, värk i magen eller i lederna. Män kan också få värk i pungen.

Behandling

Om man har gonorré får man ofta en engångsdos med antibiotika på en läkarmottagning, oftast som en spruta. Beroende på hur känslig gonorrébakterien är för antibiotika kan man ibland behöva få längre behandling. En allvarlig infektion kan göra att man behöver vårdas på sjukhus.

När ska man söka vård?

Om man har haft sex med någon som man tror kan ha gonorré måste man genomgå en undersökning så fort som möjligt. I första hand är det bra att gå till en STI- eller STD-mottagning, de är specialiserade på sexuellt överförbara sjukdomar. De kan kallas olika saker på olika ställen i landet, till exempel mottagning för sex- och samlevnad, Sesam, könsmottagning, venereologmottagning eller infektionsmottagning. Om det är långt till närmsta mottagning kan man vända sig till en vårdcentral eller en kvinnoklinik.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Visa mer

Vad är gonorré?

Vad är gonorré?

Smittar genom sex

Gonorré är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Bakterien finns framförallt i slidan, urinröret och ändtarmsöppningen, men kan också finnas i svalget.

Gonorré smittar genom att slemhinnorna kommer i kontakt med varandra när man har sex. Den överförs också via sperma och slidsekret.

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom vaginala och anala samlag utan kondom men man kan även smittas i samband med munsex. Om man får infekterad sperma eller sekret från slidan  i munnen eller i ögonen, kan man få en infektion där. Om man får en gonorréinfektion i ögonen och inte får behandling inom några dagar kan man få nedsatt syn.

Det är ovanligt men ibland kan gonorrébakterierna spridas i blodet. Då kan man få blodförgiftning med symtom som feber och ledinflammation i någon av kroppens större leder, till exempel ett knä, som värker och svullnar. Dessutom kan man få små varblåsor, oftast på armarna eller benen.

Gonorré smittar inte genom att man tar i hand, inte heller genom att man till exempel använder samma handduk eller toalett som någon som har gonorré.

Obehandlad gonorré kan göra det svårt att få barn

Kvinnor som smittas med gonorré kan få en infektion i äggledarna, vilket innebär en risk för utomkvedshavandeskap och svårigheter att kunna bli gravid. Män kan bli sterila om gonorréinfektionen spridits i bitestiklarna, men det är ovanligt.

Om man får gonorré när man är gravid och inte får behandling, kan man smitta sitt barn under förlossningen. Om man får behandling överförs inte infektionen. Om barnet får en ögoninfektion vid födelsen blir det bra om det får behandling med antibiotika.

Vanligast bland män

Gonorré är ganska ovanligt i Sverige, men under de senaste tio åren har det skett en årlig ökning. Knappt 1000 personer blir smittade per år. Av dem var ungefär 30 procent kvinnor och 70 procent män.

Man blir frisk med behandling

Om man har gonorré blir man frisk om man får behandling med antibiotika. Det är viktigt att få behandling snabbt för att slippa följdsjukdomar och komplikationer och så att man inte sprider smittan till andra.

Fäll ihop

Hur kan man skydda sig mot gonorré?

Hur kan man skydda sig mot gonorré?

Kondom är bästa skyddet

Det bästa sättet att skydda sig mot gonorré är att använda kondom om man har vaginala eller anala samlag. Det är viktigt att kondomen är hel och att den används under hela samlaget.

Det är också bra att använda kondom om man har munsex med en man, eller slicklapp om man har munsex med en kvinna. En slicklapp är en tunn gummiduk som läggs över kvinnans könsorgan eller ändtarmsöppning.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Alla får inte symtom

När man smittas med gonorré tar det i vanliga fall mindre än en vecka innan man får de första symtomen. Men alla får inte symtom. Nästan alla män som får gonorré i underlivet får symtom, men många av kvinnorna får inga symtom alls.

Symtom om man har gonorré

Symtom vid en gonorréinfektion kan vara att

  • det svider när man kissar
  • man har variga flytningar från urinröret
  • man har flytningar från ändtarmen.

Kvinnor kan också få flytningar från slidan och blödningar mellan den vanliga mensen.

Om man har en allvarlig gonorréinfektion kan man dessutom få feber, ont i nedre delen av magen, värk eller svullnad i en stor led, till exempel knät eller fotleden, röda och svullna ögon eller små varblåsor, oftast på armarna eller benen. Män kan också få ont i ena bitestikeln och den kan också svullna.

Om man har gonorré i svalget har man oftast inte några symtom.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Viktigt bli undersökt så fort som möjligt

Om man vet eller tror att man har gonorré är man skyldig att gå och testa sig enligt smittskyddslagen. Ju snabbare man får behandling desto mindre är risken att man blir steril eller får svårigheter att bli gravid, och även att man överför gonorré till någon annan.

I första hand kan man vända sig till en STD- eller STI-mottagning. STD står för sexually transmitted diseases, sexuellt överförbara sjukdomar, och STI är en förkortning av sexually transmitted infections. Mottagningarna kallas olika saker på olika stället i landet, till exempel venereologmottagning, mottagning för sex- och samlevnad, Sesam, könsmottagning eller infektionsmottagning. Om det är långt till närmsta mottagning kan man vända sig till en vårdcentral, eller en kvinnoklinik. Om man är ung kan man vända sig till en ungdomsmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Om man väntar barn och har gonorré

Det är viktigt att låta testa sig om man är gravid och misstänker att man kan vara smittad. Bakterierna förs inte över till barnet om man får behandling i tid. Om man inte får behandling kan barnet smittas vid förlossningen och få en ögoninfektion som visar sig inom en vecka. Ögoninfektionen läker och ger inga följdsjukdomar om barnet behandlas med antibiotika.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Flera undersökningar kan behövas

Om man har gonorré bör man undersökas av en läkare som är specialiserad på sexuellt överförbara sjukdomar på en venereologmottagning eller på en gynekologisk mottagning.

Det finns olika undersökningar som kan visa om man har gonorré. På vissa mottagningar får man lämna ett urinprov som hos kvinnor kombineras med ett prov på sekret från slidan eller livmoderhalsen, så kallade DNA-test. Proverna skickas till ett laboratorium och man får oftast svar efter ett par dagar. De proverna kan inte visa vilken slags antibiotika en specifik gonorrébakterie är känslig för. Därför får man komma tillbaka och lämna nya prover om det visar sig att man har gonorré.

Ett annat sätt är genom odlingsprov. Då tas sekretprover från urinröret och livmoderhalsen och även från svalget om man haft munsex och från ändtarmen om man haft analsex. Om läkaren misstänker att man fått en ögoninfektion tas ett prov från insidan av ögonlocket. Proverna skickas till ett laboratorium. Det kan ta olika lång tid innan man får svar, men oftast tar det inte mer än ett par dagar. Med hjälp av provsvaren vet läkaren vilken antibiotikasort som behövs för att behandla gonorrén.

Läkaren kan också undersöka sekretprover från urinröret och livmoderhalsen direkt i mikroskop. Då kan man få ett preliminärt besked på en gång.

Smittan spåras för att alla ska provtas

Om man vet eller misstänker att man har gonorré är man enligt smittskyddslagen skyldig att gå och testa sig och att hjälpa till och spåra smittan. Både undersökningen och behandlingen är gratis. 

Det är viktigt att hitta och provta alla som kan ha gonorré. Man måste därför vid ett smittspårningssamtal lämna de uppgifter man har om personer man har haft sexuell kontakt med. De blir sedan kontaktade av mottagningen för att de också ska komma och testa sig.

Man kan välja om man själv först vill berätta för den eller de som man har haft oskyddat sex med, innan mottagningen hör av sig. Vill man inte det kan man låta mottagningen var den som helt sköter kontakten med dem. Den som behöver komma och testa sig kontaktas med ett brev eller telefonsamtal. De man haft sexuell kontakt med får aldrig reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Den som kontaktas informeras om att hen måste gå till någon av de mottagningar som finns för provtagning och testa sig. 

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Man får antibiotika mot gonorrén

Om man har gonorré får man en engångsdos av antibiotika. Eftersom gonorrébakterien ofta är resistent mot flera antibiotikasorter får man oftast en speciell sorts antibiotika som inte kan skrivas ut på recept. Istället får man ta medicinen på läkarmottagningen, antingen som tablett eller med spruta.

Om det är en allvarlig gonorréinfektion behöver man få antibiotika i flera dagar. Ibland kan en allvarlig gonorréinfektion göra att man har till exempel hög feber och då kan man behöva vård på sjukhus.

Om man har en fast partner får den personen också behandling med antibiotika.

Man får inte ha sex förrän man är smittfri

Ungefär en till två veckor efter avslutad behandling tar läkaren ett nytt prov för att se om man fortfarande har gonorré. Ibland får man lämna ett kontrollprov till efter ytterligare en vecka, till exempel om bakterien visat sig resistent mot antibiotikan eller om man fortfarande har symtom.

Man bör inte ha nära kontakt med slemhinnor eller sex förrän man vet att smittan är borta, eftersom det finns risk att man överför sjukdomen till andra då.

Fäll ihop

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer och följdsjukdomar

Obehandlad gonorré kan göra det svårt att få barn

Kvinnor som smittas med gonorré kan få en infektion i äggledarna. Infektionen kan ge ärr som gör att det blir svårare att bli gravid. Det beror på att äggen från äggstockarna hindras av ärren på äggledarena från att komma ner i livmodern och då kan de inte bli befruktade.

När man har ärr i äggledarna kan man också få ett så kallat utomkvedshavandeskap, det vill säga att det befruktade ägget fastnar i äggledaren.

Hos män kan gonorrébakterien sprida sig till bitestiklarna och prostatan, men det är mer ovanligt att män blir sterila än kvinnor. Om man får gonorré i äggledarna, bitestiklarna eller prostatan flera gånger ökar risken för sterilitet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-03-28
Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kristina Lewis, Läkare, specialist i hud- och könssjukdomar, Cityakuten, Stockholm