Benskörhet

Skriv ut (ca 11 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Om man har benskörhet är skelettet skörare och man har lättare att få benbrott. Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ned än vad som återbildas. Skelettet får då en sämre hållfasthet.

Benskörhet är vanligast hos kvinnor. Det beror på att kvinnor förlorar benmassa i samband med klimakteriet när mängden könshormon i kroppen, östrogen, minskar. Kvinnor har också en lägre benmassa än män från början. Risken för att få benskörhet påverkas också av till exempel låg fysisk aktivitet, rökning, vissa sjukdomar och läkemedel. Risken att få benskörhet och benbrott är också till vissa delar ärftlig.

Symtom

Oftast upptäcks benskörhet först när man får ett benbrott eller en spricka i ett ben. Det kan inträffa även vid mindre olyckshändelser eftersom skelettet är skört. De vanligaste ställena för benbrott på grund av benskörhet är handlederna, höfterna, kotorna eller överarmen.

Behandling

Om man har benskörhet kan man behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott.

Man kan hjälpa till att bevara sin bentäthet genom att röra på sig, vistas utomhus och se till att äta en allsidig kost som ger tillräckligt med kalcium och D-vitamin.

Ibland kan man behöva ta extra D-vitamin eller kalcium i tablettform, men man bör först rådgöra med sin läkare om behandlingen.

Det är också bra att ordna miljön hemma så att man minskar risken för att falla omkull och bryta ben i kroppen.

När ska man söka vård?

Benskörhet upptäcks ofta inte förrän man får ett benbrott, men om man ändå misstänker att man har benskörhet kan man ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral.

Visa mer

Benskörhet, som även brukar kallas osteoporos, är vanligast hos kvinnor som fått minskad mängd av könshormonet östrogen när de kommit i klimakteriet.

Om du har benskörhet kan du behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott.

Hur kan jag förebygga benskörhet?

Hur kan jag förebygga benskörhet?

Motion förbättrar inte bara skelettet utan ökar även muskelstyrka, koordinationsförmåga och balans. Du kan välja det du trivs bäst med, till exempel promenader, trädgårdsarbete, löpning eller tennis. Fysioterapeuter har särskilda träningsprogram för att stärka och stödja ryggen.

Att inte röka är också viktigt för att förebygga benskörhet eftersom det finns ämnen i tobaksröken som har negativ inverkan på uppbyggnaden av ben i kroppen.

Bra mat minskar risken

Barn och ungdomar kan påverka sin benmassa genom att äta mat som innehåller tillräckligt med kalcium. Exempel på kalciumrika livsmedel är mejeriprodukter, broccoli, ärtor, bönor och spenat. Det är också viktigt för unga att röra på sig och att vara utomhus varje dag. Om du fortsätter med det även som vuxen behåller du skelettet så starkt som möjligt.

Det är viktigt att äta kalcium hela livet och se till att få i dig det på annat sätt om du inte äter mjölkprodukter. Vitamin D behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig kalcium till skelettet.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

För att ta reda på om du har benskörhet brukar läkaren börja med att ställa frågor om till exempel ärftliga risker, livsstil och om du använder läkemedel eller har haft tidigare benbrott eller sjukdomar som kan orsaka benskörhet. Läkaren gör också en allmän kroppsundersökning, och en särskild bedömning av hur ryggen ser ut och hur rörligheten är.

Om du har oklara ryggsmärtor kan du få genomgå en röntgenundersökning av ryggraden. Den görs för att läkaren ska se om det finns ryggkotor som tryckts ihop och för att kunna utesluta andra skelettsjukdomar.

Bentäthetsmätning behövs i vissa fall

Om läkaren misstänker att du har benskörhet får du ofta genomgå en bentäthetsmätning. Om du har benskörhet görs ofta en ny mätning ett par år efter att du fått börja med läkemedelsbehandling för att kontrollera att behandlingen fungerar.

Undersökningen sker med hjälp av en svag röntgenstråle som går genom kroppen medan du ligger på en brits i en så kallad DXA-maskin. Bentäthetsmätning kan också i vissa fall göras på andra sätt, till exempel med ultraljud.

Du bör få bentätheten mätt efter ett benbrott där läkaren misstänker att benskörhet kan ha spelat roll.

Andra undersökningar som kan göras

Benskörhet kan också vara ett tecken på annan sjukdom. För att säkert utesluta det gör läkaren en kroppsundersökning och tar oftast en del prover. Om det verkar som om du tar upp näring dåligt från tarmen görs en särskild utredning av det med blodprover, och i vissa fall också prov från tarmväggen som tas med ett speciellt instrument.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Om du har benskörhet kan du behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott.

Du kan hjälpa till att bevara din bentäthet genom att röra på dig, vistas utomhus och se till att äta en allsidig kost som ger tillräckligt med kalcium och D-vitamin.

Ibland kan du behöva ta extra D-vitamin eller kalcium i tablettform, men du bör först rådgöra med din läkare om behandlingen

Om benskörheten har orsakats av en annan sjukdom ska du först få behandling för den. Är medicineringen en orsak till benskörhet får du diskutera med din läkare hur viktigt det är att fortsätta med samma läkemedel.

Fäll ihop

Så undviker du benbrott vid benskörhet

Så undviker du benbrott vid benskörhet

Här är några tips för att ordna hemmiljön så att du minskar risken för att falla omkull och bryta ben i kroppen:

 • Se till att golvet är fritt från lösa föremål, sladdar och annat som kan innebära en risk för att snubbla. Golvet ska vara jämnt men inte halt.

 • Använd riktiga skor inomhus i stället för sockor eller mjuka tofflor.

 • Ta bort små mattor och lägg halkskydd under de större.

 • Se till att trappor har bra belysning och handräcken helst på båda sidor.

 • Se till att det finns bra belysning om du behöver gå upp på natten.

 • Se till att det finns handtag vid toaletten, duschen och i badkaret, och gärna en halkskyddsmatta.

 • Ha med dig en trådlös telefon dig så att du slipper rusa till telefonen när det ringer.

 • Undvik att kliva upp på bord och stolar - be om hjälp vid byte av glödlampor och städning på hög höjd.

 • Använd käpp, rollator eller ha en ledsagare när du går ut om du har dålig balans. Det finns halkbroddar, även infällbara, att montera på promenadskor och stövlar. Undvik att gå ut när det är väldigt halt.

 • Om du har en stor risk för att falla omkull kan det vara bra med särskilda höftskydd. De minskar risken för att du ska få en höftfraktur vid ett fall.

Tillskott av mineral och vitamin

Det är nödvändigt att du får tillräckligt med kalcium och D-vitamin för att kunna bygga upp ett starkt skelett.

I första hand ska du försöka få tillräckligt med kalcium genom maten och D-vitamin genom att vistas utomhus under sommarhalvåret. Kalcium finns i mejeriprodukter som mjölk, filmjölk, yoghurt och ost, men även i bladgrönsaker som broccoli och spenat.

Det kan vara svårt att få i dig tillräckligt med D-vitamin via maten och om du samtidigt vistas lite tid i solljus finns det en risk att halterna av D-vitamin blir låga. Det kan då bli nödvändigt att ta extra D-vitamin i tablettform.

Om du har fått läkemedelsbehandling mot benskörhet behöver du oftast också få extra tillskott av kalcium och D-vitamin. Exempel på sådana tabletter är Kalcipos-D Forte, Calcichew Forte, Kalcipos-D och Calcichew D3.

D-vitamin ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium från maten i tarmen. Det är viktigt att du får halten av kalcium i blodet och njurfunktionen kontrollerad innan du börjar med extra kalcium och D-vitamin. Har du haft njursten kan risken öka för nya njurstensanfall om du får för mycket kalcium. Du ska därför alltid rådgöra med en läkare innan du börjar med tillskott av kalcium och D-vitamin.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

 • Rörben med benvävnad

  Benvävnaden liknar armerad betong.

  Mer information
  Rörben med benvävnad

  Benen består av både kompakt och svampaktig benvävnad. I det kompakta benet finns ett nätverk av kanaler där blodkärl, nerver och lymfkärl går. Skelettet bryts hela tiden ner och nybildas. I skelettet finns också kroppens förråd av mineraler som exempelvis kalcium, fosfat och magnesium.

Det friska skelettet

Skelettet består av över 200 ben som har olika funktion. Benvävnaden i skelettet är en reservoar för kroppens behov av kalcium. Om det råder kalciumbrist i kroppen hämtas kalcium från skelettets benvävnad. Skelettets olika ben fungerar också som mekaniskt skydd för inre delar av kroppen. Ett exempel på det är skallens platta ben som skyddar hjärnan. Benen är också fäste för muskler och ledband.

Inuti många av kroppens ben finns benmärg där röda blodkroppar och andra celler bildas. Benet är en levande vävnad som bryts ned och byts ut i en ständig anpassning till det krav skelettet utsätts för. Denna ombyggnad pågår hela livet och styrs av hormoner som bisköldkörtelhormon och könshormon, men också av mängden D-vitamin och kalcium i kroppen. Man byter ut hela sitt skelett under loppet av 10 till 20 år.

Hos en frisk vuxen människa finns en balans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben, men när man har benskörhet rubbas balansen och mer ben bryts ned än vad som återbildas. Benskörhet kallas även osteoporos.

Kvinnor får ofta benskörhet efter klimakteriet

Kvinnors skelett byggs framför allt upp under de första 20 levnadsåren. Hos män fortsätter uppbyggnaden i ytterligare några år och de får oftast en högre benmassa än kvinnor. De flesta behåller sedan i stort sett sin benmassa upp till 50 års ålder.

I samband med kvinnans klimakterium minskar mängden kvinnligt könshormon, så kallat östrogen. Detta hormon har många effekter i kroppen. Skelettet påverkas på så sätt att benmassan bibehålls. När östrogenproduktionen sedan minskar i samband med att kvinnan kommer i klimakteriet ökar nedbrytningen av ben. Benmassan minskar som mest under de första åren efter det att menstruationen har upphört.

Kvinnor med lite mer kroppsfett tycks ha ett visst skydd mot benskörhet. Det beror på att kvinnor även efter klimakteriet kan tillverka ett östrogent hormon av det manliga hormonet androstendion. Detta sker i kroppens fettväv. En liten och tunn kroppsbyggnad ger ökad risk för benskörhet.

För de allra flesta är det bra att motionera för att förebygga benskörhet. Men unga kvinnor som hårdtränar i tävlingsklass kan riskera att få en sämre benmassa. Det beror framför allt på att den hårda träningen påverkar hormonbalansen i kroppen, vilket även visar sig genom att menstruationerna glesar ut och kan försvinna helt.

Brist på kalcium

Efter 70-årsåldern sker benförlusten med en jämnare och långsammare takt och är då ungefär lika stor för män och kvinnor. Det beror bland annat på att äldre har lättare att få brist på D-vitamin, som behövs för att ta upp kalcium från tarmen. Då minskar mängden kalcium i blodet och kroppen kompenserar det genom att "låna" från skelettet. Om man har för låga nivåer med D-vitamin kan skelettet på sikt bli urkalkat på grund av detta.

Kvinnor har högre risk än män

Risken för att få benskörhet och olika benbrott kan öka av många olika anledningar. Till exempel har kvinnor en två till tre gånger högre risk än män, eftersom de har lägre benmassa från början och dessutom utsätts för den extra benförlust som sker efter klimakteriet.

En långvarig låg nivå av östrogen i blodet hos kvinnor kan till exempel bero på att menstruationen startade sent och att klimakteriet startade tidigt. Män som har låg halt testosteron i blodet har en ökad risk för att få benskörhet.

Om man har tidigare benbrott kan det bero på benskörhet och öka risken för att man får en ny fraktur. Har man minskat i längd, mer än tre centimeter före eller fem centimeter efter 70 års ålder, kan det bero på en sammanpressning av kotorna i ryggraden, som i sin tur kan bero på benskörhet.

Fler orsaker till att risken ökar

Andra orsaker till att risken ökar kan till exempel vara:

 • rökning
 • att man har druckit mycket alkohol under lång tid
 • läkemedel som till exempel kortison, vissa medel mot epilepsi och långvarig behandling med det blodproppsförebyggande medlet heparin
 • om man är fysiskt inaktiv
 • sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism, anorexi, överkänslighet för gluten, sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdom
 • brist på D-vitamin.

En mer ovanlig riskfaktor för benskörhet är att man utsätts för kadmium genom sin arbetsmiljö. Om man har sur mage och tar mycket stora mängder aluminiumhaltiga magsyrebindande läkemedel kan risken för benskörhet öka.

Ärftlighet spelar roll

Ärftliga faktorer kan påverka mängden kalcium och andra mineraler i skelettet. Om man har nära släktingar, till exempel föräldrar och syskon, som råkat ut för benskörhet är risken större att man själv kan vara i riskzonen. En kvinna vars mor har fått en höftfraktur har i genomsnitt dubbelt så stor risk att själv råka ut för detta, jämfört med andra kvinnor.

Hur vanligt är benskörhet?

Benskörhet blir allt vanligare, delvis beroende på att människor lever längre idag. I 70-årsåldern har drygt var tredje kvinna och var sjätte man benskörhet.

Motion och bra mat minskar risken

Barn och ungdomar kan påverka sin benmassa genom att äta mat som innehåller tillräckligt med kalcium. Exempel på kalciumrika livsmedel är mejeriprodukter, broccoli, ärtor, bönor och spenat. Det är också viktigt att unga människor rör på sig och att de är utomhus varje dag. Om man fortsätter med det även som vuxen behåller man skelettet så starkt som möjligt.

Det är viktigt att äta kalcium hela livet och se till att få i sig det på annat sätt om man inte äter mjölkprodukter. Vitamin D behövs för att man ska kunna tillgodogöra sig kalcium till skelettet.

Fäll ihop

Symtom och diagnos

Symtom och diagnos

Oftast får man inga symtom

Benskörhet upptäcks ofta inte förrän man får ett benbrott någonstans i kroppen, eller en spricka i skelettet. Vanligast är handleder, ryggkotor eller höfter. Ofta inträffar benbrottet redan vid lätt påfrestning, som till exempel efter ett fall i samma plan. Man får ett benbrott trots att benet utsätts för ganska svaga krafter.

Alla akuta benbrott gör ont på något sätt, men om man får sammanpressningar på kotorna i ryggen kan det ibland bara ge en måttlig ryggvärk, som man kanske inte ens söker vård för. Om man får upprepade kotfrakturer i ryggen på grund av benskörhet kan kotorna ändra form, vilket så småningom gör så att man blir kutryggig och kortare.

Ibland får man inga symtom alls efter en sammanpressning av kotorna. Om man minskar flera centimeter i längd kan det vara tecken på att kotorna har pressats samman. I så fall kan man behöva behandling mot benskörhet för att minska risken för fler benbrott.

Hur läkaren ställer diagnos

För att ta reda på om man har benskörhet brukar läkaren börja med att ställa frågor om till exempel ärftliga risker, livsstil och om man tar mediciner eller har haft tidigare benbrott eller sjukdomar som kan orsaka benskörhet. Läkaren gör också en allmän kroppsundersökning, och en särskild bedömning av hur ryggen ser ut och hur rörligheten är.

Om man har oklara ryggsmärtor kan det vara nödvändigt att genomgå en röntgenundersökning av ryggraden för att läkaren ska se om det finns ihoptryckta kotor och kunna utesluta andra skelettsjukdomar. En röntgenundersökning visar inte bentätheten. Urkalkningar syns endast om de är omfattande.

Bentäthetsmätning behövs i vissa fall

Om läkaren misstänker att man har benskörhet får man ofta genomgå en bentäthetsmätning. Om man har benskörhet görs ofta en ny mätning ett par år efter att man fått börja med läkemedelsbehandling för att kontrollera att behandlingen fungerar som det var tänkt.

Undersökningen sker med hjälp av en svag röntgenstråle som går genom kroppen medan man ligger på en brits i en så kallad DXA-maskin. Bentäthetsmätning kan också i vissa fall göras med ultraljud eller på andra sätt.

Man bör få bentätheten mätt efter ett benbrott där läkaren misstänker att benskörhet kan ha spelat roll. Det finns inga vetenskapliga bevis för att stora grupper av befolkningen har nytta av att genomgå bentäthetsmätningar.

Vart vänder man sig?

Utredning och behandling av benskörhet görs av en läkare som är specialist i allmänmedicin. Man kan söka hjälp på vårdcentral eller distriktsläkarmottagning.

Om man får benskörhet i samband med andra sjukdomar, eller genom behandling med vissa läkemedel, görs utredningen oftast av en specialist inom det område man behandlas för. Det kan till exempel vara en läkare som är specialist i reumatologiska sjukdomar eller lungsjukdomar.

När barn eller ungdomar får benskörhet utreds de av en barnläkare.

På vissa håll i landet finns speciella mottagningar, så kallade osteoporosmottagningar, för utredning och behandling av benskörhet.

Andra undersökningar som kan göras

Någon gång kan benskörhet vara ett tecken på annan sjukdom. För att säkert utesluta det gör läkaren en kroppsundersökning och tar oftast en del prover. Om det verkar som om man tar upp näring dåligt från tarmen görs en särskild utredning av det med blodprover, och i vissa fall också prov från tarmväggen som tas med ett speciellt instrument.

Fäll ihop

Vård och behandling

Vård och behandling

Orsakerna till benskörheten påverkar behandlingen

Om benskörheten har orsakats av en annan sjukdom behandlas den i första hand. Om medicineringen är en viktig orsak till benskörhet får man diskutera med sin läkare hur viktigt det är att fortsätta med samma läkemedel.

Vad man själv kan göra

Precis som när det gäller att förebygga benskörhet ska man fortsätta att vara fysiskt aktiv, avstå från rökning och äta en allsidig kost.

Motion förbättrar inte bara skelettet utan ökar även muskelstyrka, koordinationsförmåga och balans. Man kan välja det man trivs bäst med, till exempel promenader, trädgårdsarbete, löpning eller tennis. Sjukgymnaster har särskilda träningsprogram för att stärka och stödja ryggen, liksom program som kan användas efter benbrott och om man behöver träna trots sängläge.

Råd för att undvika benbrott om man har benskörhet

Det är bra att ordna hemmiljön så att man minskar risken för att falla omkull och bryta ben i kroppen.

 • Se till att golvet är fritt från lösa föremål, sladdar och annat som kan innebära snubbelrisk. Golvet ska vara jämnt men inte halt.
 • Använd riktiga skor inomhus istället för sockor eller mjuka tofflor.
 • Ta bort små mattor och lägg halkskydd under de större.
 • Trappor ska ha bra belysning och handräcken helst på båda sidor.
 • Se till att det finns bra belysning om man behöver gå upp på natten.
 • I badrummet är det bra med handtag vid toaletten, duschen och i badkaret, och gärna en halkskyddsmatta.
 • En trådlös telefon är bra att ha med sig så att man slipper rusa till telefonen när det ringer.
 • Undvik att kliva upp på bord och stolar - be om hjälp vid byte av glödlampor och städning på hög höjd.
 • Utomhus ska man använda käpp, rollator eller få stöd av någon om man har dålig balans eller om det är halt ute. Det finns dubbar, även infällbara, att montera på promenadskor och stövlar. Undvik att gå ut när det är väldigt halt.
 • Om man har en stor risk för att falla omkull kan det vara bra med särskilda höftskydd, som minskar risken för att man ska få en höftfraktur vid ett fall.

Tillskott av mineral och vitamin

Det är nödvändigt att man får tillräckligt med kalcium och D-vitamin för att kunna bygga upp ett starkt skelett.

I första hand ska man försöka få tillräckligt med kalcium genom maten och D-vitamin genom att vistas utomhus under sommarhalvåret. Kalcium finns i mejeriprodukter som mjölk, filmjölk, yoghurt och ost, men även i bladgrönsaker som broccoli och spenat. Det kan vara svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin via kosten och om man samtidigt vistas lite tid i solljus finns det en risk att halterna av D-vitamin blir låga. Det kan då bli nödvändigt att ta extra D-vitamin i tablettform. Om man har fått läkemedelsbehandling mot benskörhet behöver man oftast också få extra tillskott av kalcium och D-vitamin. Exempel på sådana tabletter är Kalcipos-D Forte, Calcichew Forte, Kalcipos-D och Calcichew D3.

D-vitamin ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium från maten i tarmen. Det är viktigt att man får halten av kalcium i blodet och njurfunktionen kontrollerad innan man börjar med extra kalcium och D-vitamin. Har man haft njursten kan risken öka för nya njurstensanfall om man får för mycket kalcium. Man ska därför alltid rådgöra med en läkare innan man börjar med tillskott av kalcium och D-vitamin.

Läkemedel vid benskörhet

Om man har haft benbrott hjälper det oftast inte med bara tillskott av kalcium, utan man kan behöva någon annan form av läkemedel.

De läkemedel som oftast används är bisfosfonater, till exempel Alendronat, Alenate, Risedronat och Optinate. Bisfosfonater är en grupp läkemedel som används för att minska risken för benbrott om man har benskörhet. De verkar genom att minska nedbrytningen av skelettet. Bisfosfonater tas som en engångsdos en gång per vecka.

Om man av någon anledning inte kan ta bisfosfonater, eller om det inte fungerar, kan man behöva prova något av följande:

 • Läkemedel som innehåller denosumab.
 • Läkemedel som innehåller strontium.
 • Läkemedel som innehåller raloxifen, så kallade selektiva östrogenreceptormodulatorer, SERM.
 • Läkemedel som innehåller parathormon, PTH.
 • Östrogen, ett kvinnligt könshormon.

Läs mer om läkemedel vid benskörhet.

Uppföljning av behandlingsresultatet

Ofta gör läkaren en ny bentäthetsmätning efter cirka två års behandling för att se vilken effekt behandlingen har på bentätheten. Därefter behövs oftast ingen ytterligare mätning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 11 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-27
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge