Basiron AC och Basiron AC Wash

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Basiron AC och Basiron AC Wash?

Basiron AC och Basiron AC Wash är läkemedel mot akne. Det verksamma ämnet är bensoylperoxid.

Recept och högkostnadsskydd

Basiron AC finns som gel i styrkorna 5 procent och 10 procent. Basiron AC Wash finns som tvättgel i styrkan 5 procent. Medicinerna kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

När man har akne blir talgkörtlar under huden inflammerade och talgkörtlarnas öppning till huden proppas igen. Det verksamma ämnet i medicinen, bensoylperoxid, har bakteriedödande effekt på aknebakterien Propionibacterium acnes. Bensoylperoxid verkar även avfjällande och löser därmed upp pormaskar genom att ta bort det överskott av hornämne som täpper till talgsäckarna.

Det tar flera veckor innan man märker att aknen blivit bättre.

Hur använder man medicinen?

Man ska enbart använda gelerna på de angripna hudområdena.

Basiron AC stryker man på i ett tunt lager på ren och torr hud.

Basiron AC Wash använder man för att tvätta huden. Man fuktar huden med vatten och tvättar det hudområde som ska behandlas med gelen. Gelen ska verka på huden i 1-5 minuter och därefter sköljer man ordentligt med vatten.

Basiron AC ska förvaras i rumstemperatur.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man börjar behandlingen med att använda Basiron AC gel 1 gång om dagen. Om man inte får några besvär av gelen, kan man öka doseringen till 2 gånger om dagen.

Basiron AC Wash tvättgel bör man använda 2 gånger om dagen, men det kan vara bra att börja med 1 gång om dagen för att se att man inte får några besvär av tvättgelen.

Viktigt

Gelerna får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om man av misstag skulle få gel i ögonen ska man skölja med mycket vatten. Får man den i munnen eller i näsan är det också bra att skölja med vatten.

Bensoylperoxid gör huden tunnare och extra känslig. Om man redan har känslig hud bör man bara använda gelen en gång om dagen, innan man går och lägger sig. Det kan också vara bra att vara försiktig med gelen och bara använda den en gång om dagen på känsliga hudområden, till exempel på halsen eller på hud som är tunn eller skadad.

Man ska inte sola när man använder gelerna. Man ska även vänta några dagar till en vecka efter att man slutat använda gelerna innan man solar. Detta gäller även solning i solarier.

Bensoylperoxid kan bleka färgade tyger och färgat hår.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte använda medicinen samtidigt med läkemedel mot akne som innehåller adapalen, till exempel Differin. Adapalen och bensoylperoxid kan påverka varandra negativt. Dessutom verkar adapalen, precis som bensoylperoxid, uttorkande och irriterande på huden.

Ibland kan läkare ändå rekommendera att man bör använda både Basiron AC och Differin för att man ska få en kraftigare verkan. Man bör då använda den ena medicinen på morgonen och den andra på kvällen.

Biverkningar

Det är vanligt att huden blir lite varm precis efter att medicinen använts. Hos en del personer kan huden även bli lite röd, svida, klia och fjälla lite under ett par dagar. Besvären försvinner om man inte använder gelerna så ofta eller om man gör ett tillfälligt uppehåll med behandlingen.

Om man får kraftiga hudbesvär, till exempel om man blir mycket röd eller om man fjällar mycket, ska man göra uppehåll med behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man behöver använda medicinen när man ammar så är det viktigt att man inte stryker på gelen på brösten så att barnet får i sig den.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller bensoylperoxid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller bensoylperoxid är:

  • Brevoxyl
  • Duac, som även innehåller klindamycin som är ett antibiotikum
  • Epiduo, som även innehåller adapalen. I Epiduo ingår ett ämne som gör att de båda verksamma ämnena kan kombineras utan att påverka varandra.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-01-07
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.