Rotfyllning

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Roten på en frisk tand sitter fast i käkbenet och har rotkanaler som innehåller så kallad pulpa. Pulpan, som är uppbyggd av bindväv, innehåller nerver och blodkärl. En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och rengör tanden från bakterier för att sedan fylla rotkanalen.

En rotfyllning görs ofta när pulpan blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när man fått hål i en tand.

Hur går behandlingen till?

Först borrar tandläkaren bort den infekterade mjuka tandsubstansen och gör rent tandkronan med bakteriedödande vätskor. Sedan rengörs rotkanalerna med smala filar, som ibland sitter på en borr som roterar sakta, innan rotkanalen spolas ren med vätska.

Om det behövs tar tandläkaren också en röntgenbild för att kontrollera att rotkanalen blir helt renrensad.

Hur lång tid det tar att rotfylla en tand beror till exempel på antalet rötter och var tanden sitter. Man får ibland gå med en tillfällig bakteriedödande rotfyllning några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

Vid själva rotfyllningen fylls rotkanalen med ett gummimaterial och ett rotkanalscement som hindrar nya bakterier att komma in i roten.

Det gör vanligtvis inte ont att rotfylla en tand, men man kan få bedövning om det behövs.

Hur mår man efteråt?

Man kan vara öm i tanden både efter rengörningen och efter rotfyllningen, men det brukar gå över av sig själv efter några dagar. I sällsynta fall kan det ta några månader. Det är bra att ta värktabletter om man behöver lindra smärtan. Om tanden känns öm under en längre tid bör man kontakta sin tandläkare.

Visa mer

Varför behövs rotfyllning?

Varför behövs rotfyllning?

Den friska tanden

En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fast i käkbenet. I roten finns en eller flera rotkanaler som leder ned till rotens slut, rotspetsen. I rotkanalen finns pulpan. Den är uppbyggd av bindväv, som innehåller blodkärl och nerver.

Fäll ihop

Tandnerven tas bort
Vid en rotfyllning tar tandläkaren bort tandnerven, pulpan, eller rester av den. Därefter rengörs och formas tandens rotkanaler som sedan försluts med ett gummimaterial, så kallat guttaperka, och ett rotkanalscement som ska förhindra att nya bakterier kommer in i roten.

Olika orsaker
Den vanligaste orsaken till att en tand måste rotfyllas är att pulpan har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier från ett hål, kariesangrepp. Det finns även andra anledningar till rotfyllning, till exempel:

  • En tand har sedan tidigare en djup fyllning som inte längre håller tätt för bakterier. Ett sådant läckage under en djup fyllning kan leda till skador eller förvärra tidigare skador på pulpan. En tand med djup fyllning kan vara känslig för värme och kyla.
  • Man ska få en bro eller tandkrona insatt och tanden som ska vara stöd är så skadad att den inte utgör ett tillräckligt fäste. Tandläkaren måste då fästa ett stift i tandroten. För att det ska vara möjligt måste tanden rotfyllas.
  • Om man får ett slag mot en tand kan det ibland ge skador på pulpan som gör att tanden behöver rotfyllas.

De flesta rotfyllningar lyckas

Fördelen med en rotfyllning är att man slipper dra ut tanden och man får en tand som kan fungera i många år framöver. Möjligheten att lyckas med en rotfyllning är mycket god. Det kan vara mer komplicerat att rotfylla en tand som sitter långt bak i munnen. Det beror bland annat på att det är svårare att komma åt.

Så går det till

Så går det till

Tanden öppnas och rengörs

Eftersom det oftast är karies som orsakat infektionen i tandnerven, pulpan, måste tandläkaren först borra bort den infekterade och mjuka tandsubstansen så att bara den tandyta som är hård och frisk blir kvar. För att kunna komma åt att rensa tanden måste tandläkaren borra ända in till pulpan.

Det får inte komma in några bakterier eller saliv när rotkanalerna rensas. Därför får man ha en gummiduk, kofferdam, över tanden så den blir helt isolerad från munhålan. Sedan rengörs tandkronan med bakteriedödande vätskor.

Med hjälp av små smala filar rengörs och formas rotkanalerna ända till rotspetsen. Det vanligaste är att tandläkaren rengör rotkanalerna med en fil som sitter på en borr som roterar sakta, men de kan också rengöras för hand. Om det behövs tar tandläkaren en röntgenbild för att kontrollera att rotkanalen blir helt renrensad. Rotkanalen rengörs med en så kallad spolvätska.

Det finns många olika metoder för att göra en rotfyllning och det finns ingen forskning som visar att det ena sättet är bättre än det andra.

Oftast rotfylls tanden efter en vecka

Det tar relativt lång tid att rotfylla en tand. Hur lång tid det tar beror bland annat på antalet rötter och var i munnen tanden sitter. Oftast går det att rotfylla tanden med en gång. Men ibland får man en tillfällig bakteriedödande rotfyllning, som får vara i rotkanalen någon eller några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

För att rotfylla tanden används smala gummispetsar av guttaperka och ett rotkanalscement, som förs ner i kanalerna och försluter dem så att inga bakterier kan komma ner. Tandläkaren tar en röntgenbild för att se att spetsarna når exakt djup och att rotkanalen är helt fylld.

En tand som är rotfylld kan vara skör. Därför brukar den ibland kapas ner till cirka hälften av den ursprungliga höjden för att den ska hålla bättre. Tanden byggs därefter upp med en fyllning eller en krona. 

Man får bedövning

Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont. Om det behövs får man bedövning.

Om man har mycket tandvärk redan från början kan det ibland vara svårt att få bedövningen att ta fullständigt. Då kan det göra ont precis när tandläkaren borrar in till tandnerven. I detta läge kan man få bedövning i tandnerven, så att det fortsatta arbetet inte gör ont.

Det är inte ovanligt att man är öm i tanden både efter rensningen och efter själva rotfyllningen. Det går för det mesta över av sig själv, och man kan ta värktabletter för att lindra. Efteråt kan en rotfylld tand kännas lite stum när man tuggar.

I vissa enstaka fall kan tanden kännas öm under en längre period efter behandlingen. Vid sådana tillfällen bör man följa upp besvären genom kontroller hos sin tandläkare.

Svårigheter vid rotfyllningar

Cirka 70 procent av behandlingarna lyckas. Det kan vara svårt att rotfylla en tand, till exempel om rötterna är krokiga eller tanden sitter långt bak i munnen. Om tanden inte blir bra eller det är för komplicerat kan tandläkaren skriva en remiss till en rotfyllningsspecialist.

Om rotfyllningen inte är tät kan det leda till bakterieläckage och då blir käkbenet utanför roten infekterat. I så fall blir tanden ofta öm och så småningom kan man få en varkula vid området kring rotspetsen.

Har man en vanlig fyllning i tandkronan kan tandläkaren försöka göra om rotfyllningen. Om man däremot har ett stift och/eller en bro eller krona är det svårt att komma åt att göra en ny rotfyllning. Då är alternativen att antingen ta bort tanden eller göra en så kallad rotspetsoperation, som innebär att cirka tre millimeter av rotspetsen tas bort och en del av rotfyllningen görs om bakvägen. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2011-03-11
Skribent:

Peter Stensjö, klinikchef, Akuttandvården Göteborg

Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Molander, tandläkare, specialistkliniken för endodonti, Odontologen, Folktandvården Västra Götaland

Illustratör:

Kari C. Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge