Rabies

Allmänt

Rabies är en virussjukdom i centrala nervsystemet som kan föras över från däggdjur till människa via saliv.

Rabies är utbredd över stora delar av världen, men finns framför allt i Afrika, Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika. Risken för smitta är större i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur och i länder med fritt kringströvande hundar. Sverige tillhör de få länder där rabies inte finns.

Man ska undvika att ha kontakt med djur som man inte känner i länder där det förekommer rabies. Ett rabiessmittat djur kan smitta om man blir biten eller slickad på ett sår eller i ansiktet. Oftast är det hundar som för över sjukdomen, men man kan även bli smittad av andra däggdjur som till exempel katter, rävar och fladdermöss.

Om det går så långt att man blir sjuk är rabies alltid en dödlig sjukdom.

Det finns vaccin som förebygger rabies.

Symtom

Om man blivit biten eller slickad på ett sår kan domningar och smärta kring det stället vara ett första symtom på rabies.

Den som är sjuk i rabies får tidigast efter några dagar ångest och hallucinationer. Huvudvärk, förvirring och kramper hör också till symtomen.

Behandling

Om man blir biten eller slickad av ett djur på ett sår eller i ansiktet, är det alltid viktigt att tvätta det stället noga med tvål och vatten. Om det händer i ett land där det finns rabies måste man få behandling inom två dygn för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Även om man redan är vaccinerad mot rabies behöver man behandling.

När ska man söka vård?

Om ett djur bitit eller slickat på ett sår i ett land där rabies förekommer ska man direkt ta kontakt med en vårdcentral eller akutmottagning.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

 
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-05-06
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna