Senast reviderad 2009-01-20

Är det farligt för barnet att röntgas innan man vet att man är gravid?

Fråga

Kan det vara skadligt för barnet om man blir röntgad innan man vet att man är gravid? På vilket sätt?

Svar

Detta med strålning och risk är rätt så komplicerat. Om en kvinna i tidig graviditet, som just då är okänd för henne själv, där man av någon anledning gör många och långvariga röntgenundersökningar som innebär stora stråldoser just över livmodern så skulle det kunna innebära en liten, men ändå ökad risk för missbildning. Men om man bara gjort till exempel en lungröntgenundersökning så skulle jag säga att risken närmar sig noll. Vid en lungröntgenundersökning används nämligen en mycket liten stråldos eftersom det är mest luft i lungorna och det behövs lite strålning för att ta en bild. Vid lungröntgen är ju heller inte livmodern med i själva strålningsfältet då bilden tas varför stråldosen över livmodern blir mycket, mycket liten.

Man försöker alltså undvika att röntga kvinnor i tidig graviditet, speciellt om livmodern är med i strålfältet, men risken är inte större än att man gör det om man anser det nödvändigt. Även om man till exempel tar en njurröntgen, vilket innebär lite mer strålning än en lungröntgen och då man även strålar över livmodern, så skulle jag säga att det innebär en viss riskökning även om den i det enskilda fallet är liten.

Vi kan ju i livet inte undvika risker helt. Om du till exempel tar en runda i bilen på helgen innebär det givetvis en liten risk för allvarlig trafikolycka jämfört med om man sitter hemma i soffan, men ändå tycker vi att det kan vara värt den lilla, lilla risken vägt mot det positiva att komma ut i naturen. Det är väl ungefär så man får se det här med små risker. Jag tror alltså inte att du behöver oroa dig över att din undersökning skulle ha skadat fostret. Är du ändå orolig så kan du ta en diskussion med din barnmorska.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin