Huggormsbett – egenvård

Huggormsbett gör oftast ont och visar sig för det mesta som två små hål eller prickar bredvid varandra på huden med 6-9 millimeters mellanrum. Det är vanligt att det runt bettet uppstår en svullnad som kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen.

Att bli biten av en huggorm kan leda till väldigt olika reaktioner. Knappt hälften av de som blivit huggormsbitna får inte några symtom vilket beror på att inget gift sprutats in. En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka. Hur starkt du reagerar beror på mängden gift som kommit in i kroppen och var du blivit biten. Barn, gamla och gravida är särskilt känsliga.

Ring Giftinformationscentralen

Eftersom det är svårt att veta hur du reagerar på huggormsbett ska du alltid ringa Giftinformationscentralen via 112 eller på telefon 08-33 12 31 för att få råd när du har blivit huggormsbiten.

Åk till sjukhus

Alla som blivit huggormsbitna ska till närmaste sjukhus för observation. Vid allmänpåverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du genast ringa 112 för hjälp med transport till sjukhus. Är du opåverkad ska du inte åka ensam utan be om hjälp med att ta dig dit.

Innan du kommer till sjukhus

  • Var stilla och vila eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning.
  • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet, och gärna högt.
  • Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
  • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten. Det kan förvärra förloppet.

Behandling med huggormsserum

Det finns huggormsserum som effektivt kan hejda sjukdomsförloppet om du har reagerat starkt på bettet.

Publicerad:
2015-02-04
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg

Illustratör:

Svenska Grafikbyrån