Sjukresor

Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Det är varje landsting som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka.

Man får ersättning för den summa som överstiger den så kallade egenavgiften. Det är den avgift som man alltid måste betala själv när man reser i samband med sitt vårdbesök. Hur hög egenavgiften är kan skilja sig mellan olika delar av landet.

Läs mer om vad som gäller i ditt landsting:

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-11-02