Mollusker

Vad kan man göra själv?

Vad kan man göra själv?

  • En mollusk är ett upphöjt utslag

    Utslagen är upphöjda. De är oftast hudfärgade eller lite rosa och brukar bli två till fem millimeter stora och ha en liten grop i mitten.

Knottror på huden

Mollusker är ofarliga, hudfärgade knottror på huden som orsakas av virus. De är två till fem millimeter stora och har en liten grop i mitten. För det mesta ger de inga besvär. Viruset finns bara hos människan och smittar genom nära kroppskontakt.

Mollusker är vanligast hos barn. Man brukar upptäcka dem på barnets mage, armar, ansikte eller nacke. Det kan bildas allt ifrån en enstaka mollusk till väldigt många. Det brukar ta några månader för en mollusk att försvinna, men ofta får man nya mollusker efter hand. Den period som utslagen finns kvar kan sträcka sig från ett halvår till ett par år.

Vuxna kan också få mollusker och då oftast runt könsorganen, på nedre delen av magen och på övre delen av låren. Molluskerna är då en sexuellt överförd smitta.

Mollusker försvinner av sig själva

Mollusker läker av sig själva. Ofta blir de röda och irriterade en period innan de försvinner. De brukar inte behandlas, utan det bästa är att vänta på att de läker av sig själva vilket också ger minst risk för ärrbildning.

Om barnet börja klia på molluskerna kan man minska risken för infektion genom att hålla barnets naglar kortklippta och rena.

Om molluskerna skulle sitta på ett mycket olämpligt ställe kan man få dem borttagna på en läkarmottagning.

Man behöver inte göra något speciellt för att undvika smitta eftersom det inte är farligt med mollusker. När knottrorna läkt är man troligen immun för resten av livet. Går barn med mollusker på förskola behöver inte förskolan göra något särskilt eller ha några speciella förhållningsregler.

Det går alltid att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

 
Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-02-10
Skribent:

Elin Åkerblom, sjuksköterska, Stockholm

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Leif Ekholm, barnläkare, Barnhälsovården, Örebro