Fågelinfluensa

Skriv ut (ca 1 sida)

Fågelinfluensa är en infektion som orsakas av flera olika typer av fågelinfluensavirus. Virustyperna sprids framför allt mellan fåglar, men bara vissa leder till att fåglarna blir sjuka. Oftast är det tamfåglar, till exempel höns och kalkoner, som blir sjuka, medan vilda sjöfåglar kan bära viruset utan att bli sjuka. Vissa fågelinfluensatyper, till exempel de som benämns H5N1 och H7N9, kan även smitta och orsaka sjukdom hos människor och djur, om de har haft mycket nära kontakt med smittade fåglar eller deras avföring. I mycket sällsynta fall kan människor smitta varandra.

Skriv ut

Sedan hösten 2014 finns fågelinfluensa av typen H5N8 i Europa. Den typen har inte orsakat sjukdom hos människor.

Fågelinfluensa finns framför allt i Asien och Nordafrika, men det har också upptäckts i döda fåglar i flera europeiska länder, även i Sverige. Hittills har ingen människa i Sverige blivit smittad av fågelinfluensa. Totalt sett har ca 1000 personer, framför allt i Kina och Egypten, insjuknat i fågelinfluensa (H5N1 eller H7N9), sedan denna influensatyp (H5N1) första gången upptäcktes hos människa 1997. 

Risken för att bli smittad av fågelinfluensa finns endast vid nära kontakt med sjuka fåglar eller deras avföring. I samband med utbrott av fågelinfluensa, till exempel i länder i Asien, varnas därför för att besöka fågelmarknader. Annars ses smittan i huvudsak hos personer där tamfåglar är en del av hushållet eller hos personer som arbetar med smittade fjäderfäbesättningar. Detta gäller varianten H5N1 eller H7N9. Om man får fågelinfluensa insjuknar man två till åtta dagar efter det att man har blivit smittad. Infektionen påverkar luftvägarna och man kan få en svår lunginflammation med feber, hosta och andfåddhet. Även njurarna, levern och hjärnan kan påverkas. Sjukdomen kan vara livshotande. Av de människor som har smittats i världen som man känner till, har ca hälften avlidit.

Om man reser till områden där smittan finns ska man låta bli att ta i fåglar och fågelavföring. Man ska också undvika att äta fågelkött som inte har tillagats i minst 70 graders värme.

Söka vård

Söka vård

Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning eller kontakta en vårdcentral om du får influensaliknande besvär och samtidigt vet med dig att du nyligen haft nära kontakt med fåglar som kan ha haft fågelinfluensa av typen H5N1 eller H7N9.

Den variant som nu cirkulerar i Europa, H5N8, har inte orsakat sjukdom hos människa.

Fäll ihop

Läs mer:

Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-03-20
Skribent:

Åke Örtqvist, smittskyddsläkare Stockholm

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177.se