Blödning under skallbenet – subduralblödning

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Man kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att man blir trött eller i enstaka fall medvetslös.

Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom.

En form av blödning under skallbenet är ett så kallat kroniskt subduralhematom. Det kan orsakas även av lätta skador, ibland kommer man inte ens ihåg att man slagit i huvudet. Blödningen kan variera i storlek. Blodet, och den vätskeansamling som kan bildas kring blödningen, leder till en svullnad som trycker mot hjärnan. Det är vanligar hos äldre att få en sådan blödning. Det beror bland annat på att äldre har skörare kärl.

Läkemedel som förebygger blodproppar, så kallade blodförtunnande läkemedel, kan öka risken för subduralblödning. Trombyl och Waran är exempel på blodförtunnande läkemedel.

Mindre blödningar går tillbaka av sig själva efter ett par veckor eller månader och man brukar bli bra utan behandling. Har man fått en större blödning kan man behöva bli opererad.

Läs mer: Hjärna, ryggmärg och nerver

Visa mer

Symtom

Symtom

Får man en blödning under skallbenet kan man känna sig trött och förvirrad. Dessutom kan man:

  • få huvudvärk
  • få kramper
  • bli medvetslös.

Om man får kroniskt subduralhematom kommer symtomen först flera veckor efter skadan. Man kan då bli dåsig eller trött, få lättare huvudvärk eller bli förvirrad.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Har man slagit sig i huvudet och misstänker man att man fått en blödning, ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning. Man ska även söka vård direkt om ett barn slagit sig i kraftigt i huvudet.

Man ska söka vård om man blir trött eller får huvudvärk en eller flera veckor efter att man fått ett slag mot huvudet.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Om läkaren misstänker att man fått en blödning under skallbenet får man göra en skiktröntgen av hjärnan. Skiktröntgen är en form av röntgen som kan ge mer information än vanlig röntgen.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Har man fått en mindre blödning brukar man inte behöva någon behandling, men man kan behöva gå på flera läkarkontroller.

Ibland kan man bli inlagd på sjukhus för observation efter en blödning.

Om man har fått en större blödning kan man behöva bli opererad.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-06-11
Skribent:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus.

Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden