Skydd mot malaria

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

Malaria är en sjukdom som sprids med myggor som överför parasiter till människan när de sticker. Allvarlig malaria börjar så gott som alltid inom en månad efter smitta men vissa arter av malariaparasiter kan ge symtom flera år efter utresa. Det är viktigt att man direkt söker sjukvård om man får feber medan man vistas i, eller har lämnat, ett område där malaria finns.

I första hand rekommenderas att man skyddar sig mot myggstick, man bör använda myggmedel på kvällen, och antingen ha luftkonditionering eller en fläkt i det rum där man sover. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar som står öppna. Som skydd över sängen kan man också ta med sig ett eget nät som är impregnerat med ett medel som gör att myggorna undviker nätet.

Om man ska resa till områden där risken att smittas är stor, det gäller särskilt många länder i tropiska Afrika, kan man ta läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. I många städer och turistorter utanför Afrika är däremot risken för smitta väldigt liten eller ingen alls. Det är viktigt att undvika myggstick eftersom man kan smittas även om man tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte, även om risken är mycket lägre.

Vistas man i områden med låg risk för malaria, där det inte går att nå sjukvård inom ett dygn, kan man ta med sig läkemedel mot malaria att ta om man blir sjuk med feber.

Så tar man läkemedel mot malaria

Det finns flera olika tabletter mot malaria och det varierar från person till person vilka som kan passa bäst. Det är bra om man kontaktar vaccinationsmottagningen tre veckor innan man ska resa, eftersom en del tabletter bör inledas 1-3 veckor innan avresa.

Man tar tabletterna regelbundet under resan och fortsätter att ta tabletterna mellan en dag till fyra veckor efter att man har lämnat resmålet där malaria finns. En del behöver man ta varje dag, andra en gång i veckan. Hur många tabletter man behöver ta beror på hur gammal man är och hur mycket man väger.

Om man kräks direkt efter att man har tagit tabletten kan man ta en ny tablett för att inte missa skyddet. Har man diarré finns skyddet kvar och man behöver inte ta någon ytterligare tablett.

Graviditet och amning vid behandling

Gravida blir snabbt svårt sjuka av malaria och därför är det särskilt viktigt att de tar läkemedel mot sjukdomen. Om man är gravid eller planerar att bli gravid ska man berätta om det på vaccinationsmottagningen eftersom man då inte ska ta vissa tabletter.

De flesta tabletter mot malaria kan tas när man ammar.

Barn och skydd mot malaria

Barn kan använda läkemedel mot malaria. Barnets ålder och vikt avgör hur stor dos som behövs. En del tabletter mot malaria kan krossas och blandas i mat eller dryck.

Biverkningar

Det är viktigt att samråda med vaccinationsmottagningen och att följa instruktionerna noga eftersom överdosering av en del malariatabletter kan göra att man blir allvarligt sjuk.

Alla tabletter mot malaria kan ge biverkningar. Vilka biverkningar man kan få varierar mycket mellan olika sorters tabletter, därför är det bäst att fråga om biverkningarna på vaccinationsmottagningen.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2015-10-05
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna