Checklista inför resan

Reseråd

Reseråd

Kolla upp vaccinationer och försäkringar i god tid

Den här texten ger en översikt över vad man kan behöva tänka på inför en utlandsresa och tips på andra texter som ger mer information. Man kan behöva vara ute i god tid om man behöver vaccineras, gärna en månad innan resan. Ibland behövs flera doser av ett vaccin med ett antal veckor emellan. Det är också bra att hinna ta reda på vilket försäkringsskydd man redan har som kan täcka resan och vilket man i vissa fall kan behöva komplettera med.

Försäkringsskydd inom EU

Om man reser till länder inom EU och vissa andra länder och oväntat behöver sjukvård kan man få ersättning för sina sjukvårdskostnader från försäkringskassan på samma sätt som i Sverige. Det betyder att man enbart betalar patientavgiften själv och att resten av kostnaden för vården täcks av sjukförsäkringen. Patientavgiften kan i vissa länder vara högre än i Sverige. Den överskjutande delen betalas av Försäkringskassan utan att man behöver göra något själv. De länder där sjukförsäkringen gäller utöver EU-länderna är Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Försäkringen gäller inte privat läkarvård. Det finns dock en möjlighet att i efterhand få ersättning från Försäkringskassan för privat vård som getts inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det bygger på EG-fördragets artiklar om fri rörlighet för tjänster.

EU-kortet visar att man har sjukförsäkring

För att visa att man är försäkrad i Sverige bör man ha med sig ett så kallat EU-kort som står för Europeiska sjukförsäkringskortet. Det är ett plastkort i kontokortsformat som man innan resan kan beställa från försäkringskassans webbplats.

Om det är bråttom eller man tillfälligt behöver ersätta EU-kortet, för att man till exempel tappat det, kan man få ett provisoriskt intyg. Det är ett papper i A4-format som innehåller samma uppgifter som EU-kortet men som har kortare giltighetstid. Om man vill ha ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort ska man vända sig till Försäkringskassan. Man kan också betala själv för vården och behålla kvitton och intyg för att få ersättning i efterhand.

Man kan inte få ersättning av försäkringskassan för hemtransport vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall med hjälp av EU-kortet. Hemtransport ingår däremot i de flesta försäkringsbolags hem- och reseförsäkringar. Om man har en privat reseförsäkring kan man vända sig till SOS International som är en sambandscentral för de privata försäkringsbolagen.

Rätt till sjuklön

Om man har ett anställningsavtal som gör att man omfattas av lagen om sjuklön är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön, även när man blir sjuk utomlands. För att få sjuklön måste man göra sjukanmälan till arbetsgivaren den första dagen man är sjuk. Man kan ringa eller skicka ett kort där poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Om man är sjuk mer än en vecka måste man ha läkarintyg för att få fortsatt ersättning, precis som i Sverige.

Hem- och reseförsäkring

Om man reser till andra länder än de som Sverige har avtal med enligt EU-kortet bör man ha någon form av försäkring ifall man måste betala för sjukvård under resan. Många har en hemförsäkring för sin bostad där det oftast ingår ett reseskydd som gäller under 45 dagar och behöver därför inte betala för någon extra reseförsäkring. Men om man ska vara borta längre än 45 dagar bör man komplettera hemförsäkringen så att reseskyddet gäller under hela resan.

Det skydd som finns i hemförsäkringen täcker både patientavgifter och de kostnader som uppstår för den sjukvård man kan behöva. Däremot täcker hemförsäkringen inte sådant som ligger utanför sjukvården, som exempelvis ersättning vid förseningar. Den typen av ersättning kan man få genom att teckna särskilda reseförsäkringar, eller så får man dem gratis när man betalar resan med vissa betalkort.

Hemresa med ambulansflyg från till exempel Asien kan kosta flera hundra tusentals kronor, som måste betalas om man är oförsäkrad. UD eller svenska staten hjälper vanligen inte till med hemresa i samband med sjukdom eller olycksfall.

Sambandscentraler kan ge akut hjälp på plats

Genom sitt försäkringsbolag brukar man kunna få ett kort som innehåller viktiga telefonnummer ifall man behöver uppsöka vård utomlands. Det vanligaste är att det finns nummer till en sambandscentral som försäkringsbolaget samarbetar med. Ett exempel är SOS International i Danmark, men det finns även andra centraler. På sambandscentralen kan man dygnet runt få hjälp med exempelvis var i landet vården finns och vilka regler som gäller.

Tips för att enklare kunna nå anhöriga

Om man är ensam när man blir plötsligt sjuk eller råkar ut för en olycka kan det vara svårt för sjukvårdspersonal i ett annat land att veta vilka de ska kontakta. Man kan ha telefonnummer till anhöriga uppskrivna på en lapp med information om vilka numren går till.

Man kan också lägga in namn på sina närmaste anhöriga i mobiltelefonens adressbok, under kontaktnamnet ICE som står för "In Case of Emergency". Om man har flera kontakter kan man numrera dem med siffror efter förkortningen ICE. Tänk på att telefonnumret ska börja med +46 och utesluta den första nollan i riktnumret för att fungera utomlands.

I en nödsituation

Om man behöver ringa ambulans, polis eller räddningstjänst har alla länder inom EU nödnumret 112. När man reser i andra länder är det bra att ta reda på nödnumret, exempelvis genom researrangören eller någon på plats, och att lägga in det i sin egen mobiltelefon.

Försäkringar i trafiken

Trafiken står för en stor del av de dödsolyckor som turister råkar ut för vilket gör att en av de största hälsoriskerna på en resa är att hyra ett motorfordon. Om man ändå väljer att hyra bil kan det vara enklare ur försäkringssynpunkt att boka hyrbilen genom en resebyrå i Sverige. På så sätt får man hjälp med vilka försäkringar som man behöver komplettera med. I de flesta länder täcker till exempel inte trafikförsäkringen personskador hos föraren så man kan behöva en särskild förarplatsförsäkring. Och självrisken kan många gånger vara mycket hög om något händer med bilen.

Hjälp från ambassader och konsulat

Om man blir sjuk eller skadad utomlands kan man få hjälp av en ambassad eller ett konsulat med kontakter både med anhöriga i Sverige och med sjukvården eller myndigheter i det land där man är. På UD:s webbplats finns nummer till alla ambassader och konsulat och även en tjänst där man kan beställa telefonnummer direkt till sin mobiltelefon via sms.

Om man utsätts för ett brott är det ortens polis man ska vända sig till i första hand. Ambassaden eller konsulatet kan däremot hjälpa till med att hitta ett målsägarbiträde om det blir aktuellt att vittna i domstol.

Tänk på vilka mediciner som behövs

De mediciner som man behöver ha med sig utomlands bör tas med i sin originalförpackning. På så sätt har man något att visa upp både om man behöver kontakta vården utomlands och ifall tullen undrar vad man har med sig. Om man tar läkemedel som räknas som narkotika, som vissa sömnmedel eller starka smärtstillande mediciner, krävs i många länder ett intyg för att de ska få föras in. Apotek kan utfärda ett sådant intyg till vissa länder medan det i andra länder krävs ett läkarintyg. Landets ambassad kan ge besked om vilka regler som gäller i just det landet.

Det finns också särskilda regler för att ta med mediciner i handbagaget på flyget där till exempel mängden vätska är begränsad. Apotek kan märka förpackningar av flytande medicin som man behöver under resan om man säger till redan när man hämtar ut medicinen.

Ett litet reseapotek är bra att förbereda

Ett par receptfria läkemedel kan vara till god hjälp på resan. Även om produkterna också finns utomlands kan det vara svårt att hitta rätt när de verksamma ämnena skrivs på främmande språk, och kanske är det långt till ett apotek när det behövs som mest.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-09-15
Skribent:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jean Henrik Braconier, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Lund

Eva Sylwander och Jonathan Olsson, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, Stockholm