Senast reviderad 2012-05-30

Vilka rättigheter till tandvård har asylsökande barn?

Fråga

Jag är mentor för en 13-årig flicka. Hon är asylsökande och har ännu inte fått uppehållstillstånd. Tyvärr har hon kariesangrepp och har fått en stor lagning utförd i en kindtand.

Hon har också flera mindre men tydliga hål som bara blir större. Kan hon få även dessa hål lagade? Tandläkaren sa att bara akutvård gäller för asylsökande. Jag trodde att barn oavsett flyktingstatus, omfattas av samma regler för tandvård som en svensk medborgare i samma ålder. Vilka regler är det som gäller?

Svar

Asylsökande barn har samma rättigheter som barn som är skrivna i Sverige. Det innebär alltså att det inte bara gäller behandling vid akuta besvär. Man ska göra samma bedömning som för ett barn som är folkbokfört här.

Hur mycket erfarenhet man har när det gäller asylsökande personer kan förstås variera lokalt. Jag föreslår att du vänder dig till informationskontoret centralt i landstinget där ni bor.

Roger Ivarsson, Tandläkare