Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Ett sätt att fördela sina kostnader

Ett sätt att fördela sina kostnader

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader. Det kan liknas vid en försäkring där man betalar en avgift, eller en premie, varje månad så länge avtalet gäller. Om man behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via premien. Överenskommelsen om abonnemangstandvård gäller i tre år åt gången.

Abonnemangstandvård tecknar man oftast med folktandvården som kallar det för Frisktandvård. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Kalmar län

Folktandvården i Kalmar län erbjuder Frisktandvård

Alla oavsett ålder kan teckna ett Frisktandvårdsavtal.

Frisktandvård innebär att vi tillsammans håller dina tänder friska med förebyggande vård. Genom att betala en fast summa per år eller månad får du en regelbunden tandvård och undviker därmed oförutsedda utgifter. Månadsbetalningen gör du enkelt via autogiro.

I Frisktandvården ingår undersökningar, förebyggande tandvård och lagningar. Skulle du behöva mer avancerade behandlingar eller specialistvård ingår även detta. Självklart ingår även behandling vid akuta besvär hos Folktandvården i hela Sverige.

Så här går det till

Först gör vi en undersökning för att se hur bra din munhälsa är och vilken premiegrupp du hamnar i. Sedan får du möjlighet att teckna ett avtal som sträcker sig över tre år.

Undersökning och behandling före avtalstecknandet betalar du som vanligt för. Om du sedan väljer att teckna dig för Frisktandvården ingår kommande undersökningar och behandlingar under avtalstiden.

Efter tre år gör vi en ny bedömning av din munhälsa och skriver ett nytt avtal. Har din munhälsa under tiden förändrats kan det innebära att du hamnar i en lägre eller högre premiegrupp.

Detta ingår inte

Tandreglering, kosmetisk tandvård (tandsmycke, tandblekning etc), skador på grund av piercing eller ersättning för förlorade tänder (implantat, bryggor etc) ingår inte i Frisktandvården. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller, eftersom vi räknar med att det täcks av din olycksfallsförsäkring.

Fäll ihop

Alla behandlingar ingår inte

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika landstingen, men det som alltid ingår är

  • akuttandvård
  • undersökningar
  • råd om vad man kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur man rengör tänderna och vilken mat och dryck man ska undvika
  • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
  • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

Tandvård som inte ingår i abonnemangstandvård är

  • återställande av förlorade tänder
  • tandreglering, till exempel tandställning
  • tandblekning
  • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som man kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter man har.

Fäll ihop

Premien varierar

Premien varierar

För att få teckna avtal om abonnemangstandvård ska man vara färdigbehandlad för tidigare tandbesvär. Tandläkaren gör en noggrann undersökning för att bedöma tänderna och munnen och hur mycket tandvård man kan behöva i framtiden. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att man behöver tandvård och då blir premien lägre.

Ett avtal om abonnemangstandvård gäller i tre år och vill man förlänga det krävs att tandläkaren gör en ny bedömning av munhälsan och då kan premien ändras. Den kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra undersökningen.

Om man till exempel har muntorrhet på grund av att man tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att man kommer att behöva tandvård. Då kan premien höjas.

Om man har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det påverka premien.

Hur mycket man får betala i premier varierar också mellan landstingen.

Fäll ihop

Vård i ett annat landsting

Vård i ett annat landsting

Om man har abonnemangstandvård hos en tandläkare inom folktandvården i det landsting man bor gäller det avtalet också i ett annat landsting om man behöver akut tandvård, till exempel under en resa.

Om man har ett abonnemangsavtal och flyttar får man ta med sig det till folktandvården på sin nya hemort.

Fäll ihop

Man kan få stöd för en del behandlingar

Man kan få stöd för en del behandlingar

Om man har ett avtal om abonnemangstandvård kan man inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som när man inte har abonnemangstandvård. Det så kallade högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att premieavgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om man däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 150 kronor eller 300 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan man däremot använda till att betala sina tandvårdspremier med.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-02-06
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Wadstein, tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2013-02-06
Skribent:
Ingrid Jonsson
Redaktör:
Martina Slättman
Manusunderlag:
Eva-Lis Petersson