Hjälpmedel vid psykiska funktionsnedsättningar

Information

Information

Hjälpmedel om man har psykiska funktionsnedsättningar

Om man har psykiska funktionsnedsättningar finns det hjälpmedel som bland annat är till för att man ska få struktur på vardagen, få en bättre tidsuppfattning, hålla ordning på ekonomin och ha kontakt med omvärlden. Hjälpmedlen kan vara mycket enkla, som till exempel en whiteboard eller almanacka, eller mer avancerade som till exempel olika påminnelsehjälpmedel.

Denna typ av hjälpmedel är ett nytt område och projekt med utveckling av metoder och hjälpmedel pågår.

Vart vänder man sig?

Hjälpmedelscentralen eller vårdcentralen kan svara på hur det fungerar där man bor.

Hjälpmedelsinstitutet kan ge mer information,
tel: 08-620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.