1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Kalmar län

1177 Sjukvårdsrådgivningen i Kalmar län

Välkommen att ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivningen i Kalmar län! De svarar på frågor om vård och hälsa, dygnet runt. Telefonnumret är 1177 och att ringa 1177 kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Ring 1177 för att tala med sjuksköterska om du är sjuk, har skadat dig eller har frågor om din hälsa. Ibland räcker det med goda råd om vård, men behöver du träffa läkare får du hjälp med vart du ska vända dig.

Du som brukar gå till din hälsocentral eller privata distriktsläkarmottagning för en speciell diagnos eller åkomma, ringer i första hand dit när det rör frågor om dig och din behandling.

1177 är öppet dygnet runt och en del av sjukvården i Landstinget i Kalmar län.

Ringa från mobil och utanför länet

Du når 1177 inom de län och regioner som är anslutna till tjänsten, också när du ringer från mobil. Ringer du i ett län som inte är anslutet till 1177 får du en hänvisning vart du kan vända dig istället.

Ringa med utländsk mobiltelefon eller från utlandet

För turister som kommer hit och ska nå sjukvårdsrådgivningen med utländsk mobiltelefon eller om du ringer från utlandet ringer du telefonnumret + 46 771 11 77 00.

Sjukvårdsrådgivning via texttelefon

Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor.
Telefonnumret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Vid allvarliga olycksfall eller akuta sjukdomar ska du alltid ringa 112

Ring 112 till SOS Alarm dygnet runt när det gäller livshotande sjukdomar och skador. Personalen på SOS Alarm kan ge dig råd under tiden som du väntar på ambulans.

Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du direkt till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för dig eller för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och de samtal som är rådgivningssamtal journalförs och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen.

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Ring telefonnumret +46 771-11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring +46 771-11 77 99.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Sjukvårdsrådgivning om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter kan du få sjukvårdsrådgivning via texttelefon direkt av en sjuksköterska. Numret till 1177 Vårdguidens tjänst för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Om du använder bildtelefon kan du få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer en sjuksköterska på 1177 Vårdguiden. Läs mer om tjänsten bildtelefoni.

Fäll ihop

Om du inte kan ringa 1177

Om du inte kan ringa 1177

Om du har problem med att komma fram på korttelefonnumret 1177 kan det bero på:

  • Att den operatör där du har ditt abonnemang inte har öppnat upp för att kunna ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer. Kontakta din operatör.
  • Att du ringer från en företagsväxel som är stängd för just detta nummer. Be telefonansvarig på företaget att öppna upp växeln för att kunna ringa 1177.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 varierar beroende på ditt val av telefonoperatör och abonnemang. Oftast betalar du en öppningsavgift plus en samtalstaxa med ett pris per minut eller fastställd period.

Fäll ihop

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Varje landsting eller region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov.

Sjuksköterskorna som arbetar i rådgivningen har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. De besvarar cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-07-11
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2015-01-12
Redaktör:
Per Birkerud, Informationsenheten
Granskare:
Annika Billberg, Informationsenheten