Läkemedel vid pollenallergi

Skriv ut (ca 11 sidor)
Skriv ut

Pollenallergi med röda ögon och snuva

Om man har pollenallergi sätter en allergisk reaktion igång när pollen, frömjöl, fastnar i näsans och ögonens slemhinnor. De vanligaste symtomen är att ögon och näsa börjar rinna och klia. Man brukar också nysa och blir ofta extra trött. Det kan kännas som att man har influensa, men man har inte hög feber. Beroende på hur mycket pollen som finns i luften och hur känslig man är får man ibland lätta besvär som går över snabbt, medan andra kan bli ordentligt påverkade i flera veckor.

Antikroppar mot pollen bildas

När man är allergisk finns speciella ämnen i blodet och i slemhinnorna, så kallade antikroppar. Allergiantikropparna känner igen det ämne man är allergisk mot, till exempel pollen. När man andas in pollen sätts en allergisk reaktion igång och olika ämnen, bland annat histamin, frigörs.

När histamin och andra ämnen frisätts vid den allergiska reaktionen startar en inflammation i ögonen och näsans slemhinnor.

Medicin kan lindra pollenallergi

Det går inte att stoppa kroppens allergiska reaktioner helt och hållet, men mediciner kan dämpa besvären. Genom att använda läkemedel ska man kunna leva som vanligt och vistas utomhus trots att det finns pollen i luften.

Man kan pröva nässprej, ögondroppar eller tabletter mot allergi. Om man blir bättre av medicinerna är det troligt att pollenallergi är orsaken. Besvären kan också bero på en vanlig förkylning, och då hjälper inte medicinerna. Om man är osäker kan det vara bra att fråga om råd på ett apotek eller besöka en läkare.

Ibland kan det hjälpa att bara skölja och rensa näsan från pollen och andra irriterande ämnen. Det går att göra egna koksaltdroppar genom att lösa ett kryddmått (=1ml) salt i en deciliter ljummet vatten. Man kan också köpa färdiga koksaltlösning eller koksaltsprej på apotek. Om näsan känns torr och irriterad kan man pröva mjukgörande nässprej med sesamolja.

Medicinera när pollen finns i luften

Om man brukar ha besvär av pollenallergi kan man ta medicin under den period som pollen finns i luften. I Sverige varierar tiden för pollenspridning beroende på var i landet man är. Om det är pollen från björk eller andra lövträd som man får besvär av, kan man börja ta medicin ungefär när löven slår ut. Är det gräspollen som sätter i gång de allergiska besvären kan behandlingen starta från början av juni. Om man får besvär av gråbopollen kan man ta allergimedicin från slutet av juli.

Man kan ha god hjälp av pollenrapporter när man ska planera medicineringen, inte minst om man reser mellan olika delar av landet.

Vilka läkemedel används?

När man har pollenallergi används olika typer av läkemedel som hindrar eller dämpar inflammation i slemhinnorna. De mediciner som används kan delas in i följande läkemedelsgrupper:

 • Antihistaminer blockerar det histamin som frisätts från så kallade mastceller i slemhinnan. Histamin kan då inte orsaka allergiska besvär i olika organ med slemhinnor. Antihistaminer finns som tabletter, nässprej, ögondroppar och i flytande form.
 • Kortison för näsan. Om man är allergisk kan man få en kraftig inflammation i slemhinnan. Kortison som man tar i näsan, så kallade nasala steroider, dämpar inflammationen. Kortison för näsan finns som nässprej och näspulver.
 • Kromoner. Det är inte klarlagt hur kromoner fungerar när man har pollenallergi. Natriumkromoglikat och nedokromil, är läkemedel som förmodligen hindrar mastceller i slemhinnan från att frigöra histamin. Det gör att den allergiska reaktionen bromsas. De kromoner som används vid pollenallergi finns som ögondroppar och nässprej. Om man har astma kan man använda kromoner som pulver eller vätska, som man andas in.
 • Kortisontabletter eller kortison i spruta verkar i hela kroppen. En allergisk reaktion lindras genom att kortison dämpar inflammationen. Om man har astma kan man använda kortison som pulver eller vätska, som man andas in.
 • Allergivaccination, eller hyposensibilisering är en förebyggande behandling som vänjer kroppen vid ett ämne. En allergivaccination innebär att man får sprutor regelbundet under flera år. Pollenvaccin för gräsallergi finns också som tabletter som man brukar få ta dagligen under minst 3 år. Först när man prövat de andra behandlingarna och dessa inte hjälpt kan det bli aktuellt med allergivaccinering.

Behandla ögon eller näsa eller hela kroppen

Om man har pollenallergi är det bra att använda mediciner för den del av kroppen där besvären finns. Nysningar och nästäppa kan ofta dämpas av nässprej, kliande och svullna ögon går att behandla med ögondroppar. Hostar man och har andningsbesvär med pipande andning är det kanske astmabehandling som behövs.

Ofta kan man ha flera besvär i olika delar av kroppen samtidigt. Då kan man behöva till exempel både tabletter, nässprej och ögondroppar. Avsvällande läkemedel används allt mer sällan vid allergiska besvär eftersom allergimediciner dämpar symtomen effektivt och med få biverkningar. Så kallade förkylningssprejer, som till exempel Nezeril, hjälper inte mot allergiska näsbesvär och kan om de används längre tid än rekommenderat i stället förvärra symtomen.

Vilka läkemedel ska man välja?

Vilken allergibehandling som passar bäst är olika från person till person och man kan behöva pröva sig fram.

Lätta och måttliga besvär

Den behandling som oftast är bäst att börja med är antihistaminer i tablettform. Det brukar hjälpa inom en timme och är effektivt mot ögonbesvär, men hjälper även bra mot nysningar och rinnsnuva. Det kan ibland räcka med nässprej med antihistamin.

Antihistamin i form av ögondroppar är ett bra alternativ om man mest har besvär från ögonen.

Ögondroppar som innehåller kromoner kan vara ett alternativ, men då måste man börja behandlingen några dagar innan man får besvär för att det ska hinna verka.

Nässprej som innehåller kortison är effektivt mot nästäppa, nysningar och rinnsnuva, men även här behöver man använda det några dagar för att det ska ge full effekt.

Nässprej med kromoner kan vara ett alternativ om man börjar behandla i tid.

Ofta behöver man kombinera flera olika receptfria läkemedel. En vanlig kombination är antihistamintabletter och nässprej med kortison.

Svåra besvär

Vid svårare besvär är det viktigt att man använder medicinen regelbundet. Man kan i samråd med läkare kombinera två olika typer av antihistamintabletter. Ibland kan man få korta kurer med kortisontabletter. Eftersom de påverkar hela kroppen mer än övriga mediciner bör man bara ta dem när olika kombinationer av receptfria mediciner inte hjälper.

Om man har astmabesvär behöver man även läkemedel mot astma.

Allergivaccinering kan vara ett alternativ om man regelbundet använder tabletter, nässprej och ögondroppar men ändå har svåra besvär. Om man får ökade besvär med astma under pollensäsongen kan man diskutera allergivaccinering med en läkare.

Om man är gravid eller ammar

Under graviditeten är det vanligt att man blir mer täppt i näsan, eftersom slemhinnorna i kroppen svullnar. Om man inte har haft problem med pollenallergi tidigare kan man kontakta barnmorska eller läkare för att diskutera om symtomen beror på pollen eller på graviditeten.

Nässprejer mot allergi

Om man är gravid eller ammar och har pollenallergi kan man använda receptfri nässprej som innehåller det verksamma ämnet budesonid som är ett slags kortison, till exempel Rhinocort Aqua. Rådgör med barnmorska eller läkare vid mer än tillfällig användning. Man kan också använda receptfri nässprej som innehåller det verksamma ämnet natriumkromoglikat, till exempel Lomudal Nasal, eller levokabastin, till exempel Livostin.

Ögondroppar mot allergi

Om man har besvär från ögonen så kan man använda receptfria ögondroppar mot allergi, som innehåller de verksamma ämnena natriumkromoglikat, till exempel Lomudal, eller levokabastin, till exempel Livostin.

Tabletter mot allergi

Erfarenheten visar att man kan använda antihistamintabletter som innehåller loratadin vid graviditet och amning.

I bipacksedlarna rekommenderas inte användning under graviditet och amning på grund av begränsad erfarenhet, eftersom läkemedel inte testas på gravida eller ammande kvinnor. Men numera har loratadin använts av ett stort antal gravida och ammande kvinnor och inget tyder på att läkemedlet skulle skada barnet. Om man känner sig osäker kan man rådgöra med läkare eller barnmorska.

Om inte receptfria läkemedel hjälper bör man rådgöra med läkare. Det finns receptbelagda läkemedel som läkaren kan skriva ut.

Barn som är allergiska

De allra yngsta barnen har sällan besvär av pollen eftersom pollenallergi tar några år att utveckla. Om barn får besvär finns det receptfri allergimedicin. Det varierar från vilken ålder man kan använda de olika läkemedlen. Vissa ögondroppar kan ges till riktigt små barn om det behövs. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen angivna på förpackningen. Behöver man hjälp med att välja allergimedicin till barn kan man kontakta en läkare eller gå till ett apotek och få råd.

Antihistaminer

Antihistaminer

Så här fungerar medicinen

Histamin är ett ämne som finns i kroppens vävnader. När man är allergisk känner kroppen igen pollen som fastnar på ögonen eller i näsan, och släpper ut histamin från så kallade mastceller i slemhinnorna. Histaminet gör att en allergisk reaktion startar och man får besvär som klåda och svullnad i näsan och ögonen.

Om man tar antihistaminer minskar besvären som man får av histaminet. Det brukar räcka med att använda receptfria antihistamintabletter om man har lätta allergiska besvär. Medicinen gör att man snabbt känner sig bättre. För många kan det räcka med några få doser, andra kan behöva ta medicinen varje dag under en större del av pollensäsongen för att vara utan besvär. Medicinen finns som tabletter, nässprej, ögondroppar eller i flytande form.

Antihistamintabletter fungerar ofta bra mot klåda och rinnsnuva, men betydligt sämre mot nästäppa. Läkemedlen hjälper även om man tar dem en längre period.

Viktigt

All erfarenhet visar att man kan använda antihistamintabletter som innehåller till exempel loratadin vid graviditet och amning. Om man har allergiska besvär från ögonen eller näsan kan man använda receptfria ögondroppar eller nässpray mot allergi som innehåller det verksamma ämnet levokabastin.

När det gäller barn finns ofta anvisningar om åldersgränser på läkemedelsförpackningen. Om man är osäker kan man fråga om råd på apotek.

Biverkningar

Antihistaminer ger vanligen få och lätta biverkningar. Nässprej och ögondroppar med antihistaminer kan irritera slemhinnorna i näsan eller i ögonen när man tar medicinen. Man kan bli trött eller få huvudvärk om man tar antihistaminer som tabletter eller i flytande form.

För att slippa eller minska biverkningar kan man pröva att byta till en annan allergimedicin med antihistamin.

Varför känner man sig inte alltid bättre?

Om man har en kraftig allergi och antihistamin inte lindrar besvären, kan man behöva ett annat läkemedel samtidigt. Man kan också ha en vanlig förkylning som medicinen inte hjälper mot. Om man är osäker kan man kontakta en läkare eller gå till ett apotek för att få råd.

Har läkemedelsgruppen flera användningsområden?

Vissa antihistaminer kan också användas om man har klåda av till exempel nässelutslag, eksem eller vattkoppor.

Antihistaminer kan lindra och förebygga kraftiga reaktioner på insektsbett. Vissa antihistaminer kan man också få mot åksjuka, illamående när man är gravid eller om man har sömnstörningar. Antihistaminer kan ibland också lindra oro, ångest och svår yrsel.

Upp till 70 procent av alla som är allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, till exempel äpplen och nötter. Då har man en så kallad korsallergi. För att lindra symtomen, som ofta är svullna läppar och klåda i munnen, kan man pröva att ta en antihistamintablett.

Exempel på antihistaminer som används vid pollenallergi:

Fäll ihop

Kortison för näsan

Kortison för näsan

Så här fungerar medicinen

Om man använder nässprej eller näspulver med kortison dämpas den allergiska inflammationen i näsans slemhinna. Det gör att man får mindre besvär av rinnsnuva, nysningar, klåda och svullnader som ger nästäppa. Nässprej med kortison brukar fungera särskilt bra mot just nästäppa.

Det tar några dagar innan kortisonsprej i näsan ger full effekt. Man bör ta medicinen varje dag en längre period, helst hela pollensäsongen, för att den ska hjälpa så bra som möjligt.

Medicinen finns som sprej och näspulver. Näspulver tar man med hjälp av en så kallad Turbuhaler, ett hjälpmedel som medicinen är förpackad i. Läkemedlet lägger sig i ett tunt lager på slemhinnan och dämpar den allergiska reaktionen.

Viktigt

Om man är gravid eller ammar och har pollenallergi ska man i första hand använda receptfri nässprej som innehåller det verksamma ämnet budesonid som är ett slags kortison. Rådgör med barnmorska eller läkare vid mer än tillfällig användning.

Man ska rådgöra med barnmorska eller läkare om man behöver använda annat kortison för näsan när man är gravid eller ammar.

Kortison för näsan bör inte ges till barn under sex år.

Biverkningar

Kortison som tas i näsan ger få biverkningar. Om man använder medicinen under en längre tid kan man ibland bli lite irriterad i näsan och få näsblod. Det har delvis att göra med hur man tar medicinen. För att undvika irritation i näsan ska sprejen riktas mot den yttre näsväggen och inte mot mellanväggen, där man är mer känslig och blöder lättare.

Varför känner man sig inte alltid bättre?

Behandling med kortison i näsan räcker inte alltid. Det kan bero på att man har mycket svåra besvär av allergin. Då kan det vara bra att pröva att kombinera kortison med andra läkemedel. Det kan också bero på att besvären inte orsakas av allergi utan till exempel av en infektion. Om allergiläkemedel inte hjälper kan man kontakta en läkare eller gå till ett apotek för att få råd.

Har läkemedelsgruppen flera användningsområden?

Om man är täppt i näsan och har snuva och nysningar året runt utan att man har konstaterat allergi, kan det bero på överkänsliga slemhinnor, så kallad perenn icke allergisk rinit. Då kan man använda kortison för näsan.

Kortison kan även fungera bra om man har besvär på grund av polyper i näsan.

Exempel på kortison för näsan som används vid pollenallergi:

 • Avamys
 • Becotide Nasal
 • Desonix
 • Dymista, som även innehåller en antihistamin
 • Flutide Nasal
 • Flutikason Teva
 • Mometason Apofri
 • Mometasone Teva
 • Mommox
 • Nasacort
 • Nasonex
 • Rhinocort Aqua
 • Rhinocort Turbuhaler
Fäll ihop

Kromoner

Kromoner

Så här fungerar medicinen

Det är inte klarlagt hur kromoner fungerar om man har pollenallergi, men förmodligen hindrar läkemedlen så kallade mastceller i blodet från att sätta igång en allergisk reaktion. Kromoner används förebyggande mot allergi och andra överkänslighetsreaktioner. Läkemedlet verkar ganska snabbt men man behöver ta medicinen varje dag under hela pollenperioden för att den ska hjälpa. Om man använder kromoner en tid innan pollenallergin sätter igång får man bäst resultat.

Läkemedlet finns som ögondroppar och nässpray om man har pollenallergi. Om man har astma kan man också använda kromoner som pulver eller vätska, som man andas in med hjälp av ett särskilt hjälpmedel, en så kallad inhalator.

Viktigt

Mediciner med kromoner kan användas när man är gravid och när man ammar.

När det gäller barn finns ofta anvisningar om åldersgränser på läkemedelsförpackningen. Om man är osäker kan man fråga om råd på apotek.

Biverkningar

I början av behandlingen kan en del som använder kromoner till exempel bli lite irriterade i ögonen eller i näsan.

Varför känner men sig inte alltid bättre?

Ofta räcker det inte med kromoner för att slippa besvär när man har pollenallergi. Då kan man behöva byta till eller kombinera med andra läkemedel, till exempel antihistaminer.

Har läkemedelsgruppen fler användningsområden?

Kromoner kan också användas om man har astma eller överkänslig mage.

Exempel på kromoner som används vid pollenallergi:

Fäll ihop

Kortisontabletter och kortisonsprutor

Kortisontabletter och kortisonsprutor

Så här fungerar medicinen

Trots att man får behandling med antihistamin, kortison för näsan och kanske ögondroppar med antihistaminer eller kromoner, kan man fortfarande ha mycket besvär. Då kan man få kortisontabletter som verkar i hela kroppen. Kortison dämpar inflammationen så att vävnaden i slemhinnan kan läka. En behandling med kortisontabletter gör att de allergiska besvären lindras.

Kortison i spruta verkar också i hela kroppen men används allt mindre, eftersom det kan ge biverkningar. Dessutom sitter effekten i onödigt lång tid. Eftersom kortisontabletter och kortison med spruta verkar i hela kroppen får man medicinen först om andra behandlingar, till exempel nässprej eller ögondroppar, inte räcker.

Kortisontabletter tar man på morgonen några dagar i rad när man vet att man det finns mycket pollen i luften och man har svåra allergiska besvär. Om man har astma kan man använda kortison som pulver eller vätska som man andas in med hjälp av ett särskilt hjälpmedel, en så kallad inhalator.

Viktigt

Barn får bara kortisontabletter om det finns speciella skäl. Det är oftast en barnläkare som tar ställning till om en sådan behandling av barn är nödvändig.

Även om erfarenheten visar att det går bra att ta kortisontabletter när man är gravid eller ammar, får man oftast någon annan behandling under den perioden.

Biverkningar

Enstaka sprutor eller korta kurer med kortisontabletter ger sällan besvär. Man kan känna sig pigg av behandlingen och det är ganska vanligt att man får ökad aptit. Det är bra att vara försiktig med längre behandlingar med kortison eftersom det finns risk för biverkningar, till exempel att man får svårt att sova. De mängder man kan behöva under en kortvarig behandling om man har kraftig pollenallergi är däremot inte skadliga.

Varför känner man sig inte alltid bättre?

Om en behandling med kortison inte hjälper har man oftast besvär som inte beror på allergi. Det kan också bero på att man har en mycket kraftig allergisk reaktion.

Har läkemedelsgruppen fler användningsområden?

Medicinen används om man får en allergisk chockreaktion som till exempel vid ett getingstick. Man kan också få behandling med kortison om man har sjukdomar som ger inflammationer i kroppen, till exempel reumatism i leder, muskelreumatism, tarminflammationer eller astma. Om man har brist på hormonet kortison kan man behandlas med kortison.

Exempel på kortisontabletter som används vid pollenallergi:

Fäll ihop

Allergivaccination

Allergivaccination

Så här fungerar medicinen

Vaccinering vid pollenallergi innebär att kroppens immunförsvar långsamt får vänja sig vid det slags pollen man är allergisk mot. Man får en spruta, oftast på överarmen, med små mängder av pollenliknande lösning. Först får man sprutan en gång i veckan under två till fyra månader och mängden pollenlösning i varje spruta ökas långsamt. Därefter får man en spruta var sjätte till åttonde vecka under tre till fem år.

När man har vaccinerat sig slipper man ofta allergibesvären i flera år. Det går att vaccinera sig mot olika slags pollen samtidigt.

Om man är allergisk mot gräs kan man få vaccinet i form av tabletter. Då tar man en tablett om dagen under minst tre år. Tabletten lägger man under tungan där den får lösas upp.

Viktigt

Det är bara om man brukar ha väldigt svåra allergiska besvär som man får en allergivaccination. Behandlingen är långvarig och det finns en liten risk att den kan orsaka en kraftig allergireaktion. Man vaccineras därför bara om andra allergimediciner inte räcker till och man har stora besvär av sin allergi.

Om man är gravid ska man inte börja med en allergivaccination. Om man har påbörjat en behandling kan man fortsätta med den om dosen inte ökas.

Biverkningar

Om man får vaccin med spruta kan man bli svullen, få klåda och känna sig öm på de ställen där man får sprutorna. En vanlig biverkning till allergivaccination i form av tabletter är att man blir svullen i munnen.

Ibland får man en akut allergisk reaktion. Risken för biverkningar är större om man är förkyld eller om det har gått för lång tid mellan allergivaccinationerna. Ska man vaccinera sig mot allergi får man därför alltid gå till en mottagning där det finns särskild kunskap om behandlingen. Man ska för säkerhets skull alltid stanna på mottagningen 30 minuter efter vaccinationen. Allvarliga allergiska reaktioner är ovanliga, men kan inte helt uteslutas.

Varför känner man sig inte alltid bättre?

En allergivaccination brukar ha bra effekt men ibland hjälper inte allergivaccinet.

Exempel på allergivaccin som används vid pollenallergi:

 • Alutard
 • Grazax
Fäll ihop
Skriv ut (ca 11 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-20
Skribent:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin, lungmedicin samt allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral.

Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lennart Nordvall, barnläkare och professor, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.