Nitrolingual

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Nitrolingual?

Nitrolingual är ett snabbverkande läkemedel mot kärlkramp.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen nitrater och det verksamma ämnet är glyceryltrinitrat.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns i sprejform och är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i hjärtats kranskärl. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi förträngningarna uppstår syrebrist. Då visar sig de första tecknen på kärlkramp, som oftast är bröstsmärtor.

Medicinen vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat. Då minskar syrebristen och smärtorna avtar.

Nitrolingual är ett snabbverkande läkemedel som används för att häva kärlkrampsanfall. Medicinen lindrar smärtan snabbt, normalt inom en till två minuter. Läkemedlet verkar mellan 10 och 30 minuter. Medicinen kan också användas förebyggande i situationer där det finns risk för anfall, till exempel när man ska anstränga sig.

Hur tar man medicinen?

Medicinen sprejas under tungan. Det står i den medföljande informationen hur man ska göra. Man ska undvika att andas in samtidigt som man tar sprejen, så att den inte kommer ner i lungorna. Sedan ska man stänga munnen. Det verksamma ämnet tas upp i blodet genom munnens slemhinnor.

Flaskan ska förvaras i rumstemperatur och skyddas mot värme.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Oftast tar man en till två sprejdoser under tungan när det behövs.

Det är viktigt att veta hur många doser man kan ta vid ett kärlkrampsanfall, och när man bör söka sjukvård. Oftast rekommenderas att man söker akut vård om smärtan inte avtagit inom 15 minuter efter en till två sprejdoser.

Viktigt

Nitrater ska inte kombineras med vissa mediciner mot impotens, till exempel sildenafil som finns i Viagra och Revatio, eftersom man då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall som kan utlösa kärlkrampsanfall eller hjärtinfarkt.

Medicinen ska inte användas om man har mycket lågt blodtryck, eller vid andra tillstånd där kroppens blodcirkulation är kraftigt påverkad. Om man känner sig osäker ska man kontakta en läkare.

Den första dosen av medicinen ska prövas när man inte har några besvär. Det gör man för att få veta hur man reagerar på medicinen. Man ska sitta ned när man tar provdosen eftersom man kan bli yr på grund av blodtrycksfall.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Nitrolingual tillsammans med

  • sildenafil, som finns i Viagra och Revatio
  • tadalafil, som finns i Cialis
  • vardenafil, som finns i Levitra.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad, särskilt efter de första doserna. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Oftast försvinner de efter någon veckas regelbunden användning. Om biverkningarna är mycket besvärliga bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller glyceryltrinitrat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Glyceryltrinitrat i plåsterform används för att förebygga kärlkrampsanfall, medan tabletter och sprej används för att snabbt häva kärlkrampsanfall som pågår.

Exempel på snabbverkande nitrater

 Exempel på långverkande och förebyggande nitrater

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-21
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm