Kalcipos-D

Skriv ut
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Kalcipos-D?

Kalcipos-D är ett läkemedel som innehåller kalcium och vitamin D. Medicinen används för att behandla brist på kalcium och vitamin D hos personer som inte får i sig tillräckligt av dessa ämnen genom mat och dryck.

Kalcipos-D används också tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och behandla benskörhet.

Det finns tre olika varianter av Kalcipos-D: Kalcipos-D, Kalcipos-D mite och Kalcipos-D forte. De innehåller samma mängd kalcium men olika mängd vitamin D.

Recept och högkostnadsskydd

Kalcipos-D finns som tabletter och tuggtabletter. En tablett eller tuggtablett Kalcipos-D innehåller 500 milligram kalcium och 10 mikrogram vitamin D.

Kalcipos-D mite finns som tabletter och innehåller 500 milligram kalcium och 5 mikrogram vitamin D.

Kalcipos-D forte finns som tabletter och tuggtabletter och innehåller 500 milligram kalcium och 20 mikrogram vitamin D.

Kalcipos-D och Kalcipos-D forte är receptbelagda. Medicinerna ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Kalcipos-D mite kan köpas receptfritt. Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet när den skrivs ut på recept. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Om mängden kalcium i kroppen blir för låg, till exempel om man inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck, använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Då sker en så kallad urkalkning av skelettet vilket leder till att benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar. Detta är vanligt hos äldre personer och kvinnor efter klimakteriet.

Kalcium motverkar urkalkning av skelettet. Vitamin D ökar kroppens förmåga att ta upp kalcium i tarmen och binda det till benvävnad. Behandling med en kombination av kalcium och vitamin D kan minska risken för vissa benbrott bland de allra äldsta.

Hur tar man medicinen?

De vanliga tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas. De bör förvaras i originalförpackningen eftersom de är ljuskänsliga.

Effekten av Kalcipos-D kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra, till exempel spenat och rabarber, och fytinsyra, till exempel fullkornsflingor. Man bör vänta minst två timmar efter att man har ätit denna typ av mat innan man tar Kalcipos-D.

Tuggtabletterna är fukt- och ljuskänsliga och ska förvaras i originalförpackningen.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos Kalcipos-D är 1 tablett eller tuggtablett 1-2 gånger dagligen.
För Kalcipos-D Mite är en vanlig dosering 1 tablett 1-3 gånger dagligen.
En vanlig dos av Kalcipis-D Forte är 1 tablett eller tuggtablett dagligen.

Läkemedlet ska inte användas av barn, utan att en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Kalcium behövs för en rad andra funktioner i kroppen än bara uppbyggnad av skelettet. Funktionen hos muskler och nerver är beroende av att mängden kalcium i kroppen hålls på en viss nivå. Därför ska man inte äta för mycket kalcium.

Man ska inte kombinera Kalcipos-D med andra läkemedel som innehåller kalcium eller D-vitamin om inte en läkare har rekommenderat det. Man bör även undvika att kombinera Kalcipos-D med multivitaminpreparat eftersom man då kan få i sig för mycket vitamin D. Om man behöver ett tillskott av andra vitaminer eller mineraler bör man diskutera det med sin läkare.

Man ska inte använda medicinen om man har en ökad halt kalcium i blodet eller urinen.

Om man behandlas med höga doser Kalcipos-D under lång tid kan man behöva lämna blodprov för att mäta kalciumhalten.

Man ska inte heller använda medicinen om man har njursten. Om man tidigare haft problem med njursten ska man berätta det för läkaren.

Om man blir sängliggande under en längre tid, till exempel efter ett benbrott eller någon annan sjukdom, ska man tala om för läkaren att man använder Kalcipos-D. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen tills dess man kan vara uppe och röra sig igen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Det är särskilt viktigt att man berättar för läkaren att man använder Kalcipos-D om man får en antibiotikakur. Antibiotika av typerna kinoloner och tetracykliner ska inte tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium eftersom effekten av antibiotikan då kan minska avsevärt. Hur lång tid man bör låta det gå från det att man tar kalciumtabletterna tills man tar antibiotikan varierar lite beroende på vilket antibiotikapreparat man använder. Om man är osäker bör man fråga läkaren eller på ett apotek. Exempel på antibiotika av typen kinoloner är Avelox, Ciprofloxacin och Norfloxacin. Exempel på tetracykliner är Doxyferm och Tetracyklin Meda.

Om man använder Levaxin eller läkemedel av typen bisfosfonater mot benskörhet ska man inte ta de läkemedlen samtidigt som Kalcipos-D. Det måste gå minst 2 timmar mellan intagen. Det är vanligt att man tar Kalcipos-D och bisfosfonater enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren. Exempel på bisfosfonater är Fosamax, som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra, och Optinate, som innehåller risedronat.

Man ska inte ta Kalcipos-D om man använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen, men en del som använder den kan få besvär av till exempel förstoppning.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid. Men om man använder andra läkemedel, kosttillskott eller multivitaminpreparat ska man berätta det för sin läkare. Under en graviditet ska man inte ta mer är 15 mikrogram vitamin D per dygn. Det är därför vanligt att man får en lägre dos av Kalcipos-D när man är gravid eller att man byter till Kalcipos-D mite som innehåller mindre vitamin D.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det osannolikt att barnet påverkas. Men det är bra att läkaren på BVC känner till behandlingen om det skulle bli aktuellt att ge barnet extra tillskott av vitamin D, så kallade D-droppar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller både kalcium och vitamin D är:
Calcichew-D3
Cal-D-Vita
Ideos

Exempel på läkemedel som innehåller kalcium är:
Calcitugg
Calcium Sandoz
Kalcidon
Kalcipos

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2012-06-26
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal