Finacea

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Finacea?

Finacea är ett läkemedel som kan användas om man har akne eller hudsjukdomen rosacea, som liknar akne och därför ofta kallas vuxenakne eller akne rosacea.

Det verksamma ämnet är azelainsyra och det finns naturligt i kroppen.

Recept och högkostnadsskydd

Finacea finns som gel men ser ut som en vit kräm. Läkemedlet är receptbelagt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man har akne blir talgkörtlar under huden inflammerade och talgkörtlarnas öppning till huden proppas igen. Finacea kan både bromsa tillväxten av bakterier och hindra att talgkörteln proppas igen. Man brukar märka en tydlig förbättring av aknen inom en månad.

När man behandlar rosacea tycks läkemedlet minska inflammation i huden och på så sätt lindra symtom som rodnad, knottror eller varblåsor i ansiktet. Det brukar ta 4-8 veckor innan behandlingen ger ett tydligt resultat.

Hur använder man medicinen?

Innan man använder medicinen gör man rent huden noggrant med vatten och milt hudrengöringsmedel.
Sedan masserar man försiktigt in gelen i huden. Det är viktigt att tvätta händerna efter varje gång man använt Finacea för att undvika att få läkemedlet i ögonen eller munnen.

För att läkemedlet ska ge effekt är det är viktigt att använda det utan avbrott under behandlingsperioden.

Medicinen bör inte användas av barn under 12 år.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man smörjer in gelen på de områden som ska behandlas, vanligtvis två gånger om dagen, morgon och kväll. Ungefär 2,5 centimeter gel är tillräckligt för hela ansiktet.

Viktigt

Gelen bör inte komma i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor eftersom den kan verka irriterande. Om medicinen av misstag kommer i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor sköljer man med mycket vatten. Om irritationen i ögonen inte går över ska man kontakta en läkare.

När man använder medicinen mot rosacea ska man inte samtidigt använda hudprodukter som verkar irriteande på huden, till exempel peelingkrämer eller produkter som innehåller alkohol.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del som använder Finacea gel upplever klåda eller en stickande eller svidande känsla i huden. Hos en del personer kan huden även bli röd, torr och fjälla lite.

Om huden blir irriterad ska man använda mindre mängd av läkemedlet eller bara använda det en gång per dag. Då får man ofta mindre besvär. Man kan ibland behöva göra uppehåll i några dagar.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Barn som ammas ska inte komma i kontakt med hud som behandlats med Finacea.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller azelainsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller azelainsyra är:

  • Skinoren
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.