Vaccinationstider - Kalmar län

Skriv ut
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Från tisdag 21 oktober finns det möjlighet att vaccinera sig mot influensa vid länets hälsocentraler och privata läkarmottagningar. Se nedan vilka datum och tider din mottagning erbjuder.

Det influensavaccin som används skyddar mot de tre typer av influensa som väntas få störst spridning under säsongen. I vaccinet för säsongen 2014-2015 ingår också ett vaccin mot svininfluensa. Det är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar.

Det finns få medicinska åtgärder som ger lika stor hälsonytta som influensavaccination till äldre eller personer som har nedsatt hjärt- och/eller lungfunktion.

Influensavaccineringen är gratis för följande grupper som av Socialstyrelsen anses löpa ökad risk att drabbas eller få svåra komplikationer om de blir sjuka:

Gratis influensavaccination för:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre
  • Alla som har en hjärt- eller lungsjukdom
  • Alla med diabetes
  • Alla som ha nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • Alla som har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • Alla som är kraftigt överviktiga
  • Alla som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • Alla som är gravida i senare hälften av graviditeten
  • Alla barn med flerfunktionshinder

160 kronor för:

  • alla andra som vill vaccinera sig

Avgiften för vaccinationen räknas inte in i högkostnadsskyddet.

Visa mer

Borgholms kommun

Borgholms kommun

Borgholms hälsocentral:
Tid bokas på telefon 0485-151 20

Löttorps hälsocentral:
Tid bokas på telefon 0485-66 92 50

Norra Ölands Läkarmottagning:
Tid bokas på telefon 0485-290 30

Fäll ihop

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun

Emmaboda hälsocentral:
Tid bokas på telefon 0471-185 14

Emmakliniken:
Tid bokas på telefon 0471-186 50

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2013-10-03
Skribent:

Elisabeth Andersson och Emma Allgren

Redaktör:

Per Birkerud