Vaccination mot japansk hjärninflammation

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en sjukdom som smittar via myggor vissa perioder av året i stora områden i sydöstra och östra Asien.

Eftersom risken för resenärer är mycket liten rekommenderas vaccination i första hand bara om man ska övernatta på landsbygden i östra och södra Asien längre tid än tre veckor, eller om man ska resa till ett land där en epidemi pågår.

Så går vaccinationen till

Barn från och med två månaders ålder och vuxna kan vaccineras mot japansk encefalit.

Man behöver två doser med en månads mellanrum. Efter två doser har man skydd i minst ett år. En tredje dos kan tas inför senare ny resa. Om man inte har fyra veckor på sig kan tiden mellan den första och andra dosen kortas till 7 dagar.

Man brukar få sprutan med vaccinet på överarmens utsida.

Graviditet, amning och vaccination

Erfarenheten av vaccin mot japansk encefalit är ännu begränsad och vaccinet bör därför inte tas av gravida, men det finns inget som talar för att vaccinet skulle vara skadligt för den som är gravid eller ammar.

Barn och vaccination

Barn från två månaders ålder till och med två år får en halv dos.

Äldre barn får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen, småbarn brukar få sprutan på framsidan av låret.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Man kan också få ont i huvudet och muskelvärk. De besvär man brukar få går över inom en eller några dagar.

Fäll ihop

Vaccinationskostnad i Jönköpings län

Jönköpings län

Vaccinationskostnad i Jönköpings län

Att vaccinera sig mot japansk hjärnhinneinflammation (japansk B encephalit) kostar 900 kronor per dos plus patientavgift.

Patientavgiften för vaccination på vårdcentral är 250 kronor. Patientavgiften för vaccination på sjukhus är 250 kronor. Kostnad för vaccination ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Hitta och jämför vård

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Ibland hänvisar vårdcentralen vidare till infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kontakta vårdcentralen för information.

Vårdcentraler i Jönköpings län

Infektionsmottagningen i Jönköpings län

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-13
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2015-01-08
Redaktör:
Helena Pellnor, informatör, Region Jönköpings län
Manusunderlag:
Johan Darelid, verksamhetschef, infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län