Heshet - egenvård

Vad kan man göra själv?

Vad kan man göra själv?

Vanligt vid förkylning

Om man är hes beror det ofta på att stämbanden har blivit inflammerade i samband med en vanlig förkylning. Stämbanden är röda och svullna och det kan göra ont att svälja och hosta. Ibland kan rösten helt försvinna under flera dagar. Ofta försvinner hesheten efter några dagar eller någon vecka, när förkylningen gått över.

Rösten behöver vila

Om man är förkyld och hes är det bra att vila rösten så mycket som möjligt. Att viska innebär också en belastning på stämbanden.

Rökning förvärrar besvären

Rökning irriterar stämbanden och gör besvären med hes röst värre och mer långvariga. Helst ska man också undvika att vistas där andra röker.

Inga läkemedel mot heshet

Det finns inte något läkemedel mot heshet. Om man har torr hosta som retar i svalget, kan man pröva med att dricka lite vatten när hostan kommer eller använda sockerfria halstabletter som lenar. Mot rethosta finns det även hostdämpande receptfria mediciner som innehåller noskapin, till exempel Nipaxon, och som kan hjälpa.

Man kan behöva kontakta vården

Man bör kontakta vårdcentralen om hesheten varar längre än tre veckor. Långvarig heshet kan till exempel drabba mycket högljudda barn och sångare som överanstränger rösten. Man kan då få begränsade svullnader på stämbanden, stämbandsknottror. Även rökare kan få långvariga besvär. Det finns också andra sjukdomar och skador på stämbanden som ger hes röst.

Man ska söka vård omedelbart om man är hes och får svårt att andas eller har stora besvär med att svälja.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.


Fäll ihop
Publicerad:
2011-02-07
Skribent:

Elin Åkerblom, sjuksköterska, Stockholm

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177.se

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg