Senast reviderad 2012-01-25

Vad gör man vid misstanke om för tidig pubertet?

Fråga

Vid en undersökning uppmärksammade en läkare att min sjuåriga flicka hade behåring nertill. Vi har också lagt märke till det hemma men vi tog det för  normalt om än tidigt. Läkaren pratade om eventuell "för tidig könsmognad".

Hur tar man reda på om så är fallet, vilka typer av undersökningar krävs, är det farligt och slutligen hur behandlar man i så fall?

Svar

Som du säkert vet varierar pubertetsutvecklingen mycket från ett barn till ett annat. Flickorna kommer vanligen i puberteten mellan tio och fjorton års ålder, men det är inte ovanligt att den både kan börja något år tidigare eller något år senare.

Pubertetsutvecklingen kommer sig av flera olika hormonella förändringar. Hormonerna ifråga har funnits redan från födseln, men hållits tillbaka av olika bromssystem som successivt försvinner när barnet kommer upp i skolåldern. Detta innebär att barnet utvecklas på flera olika sätt:

  • Fysiska förändringar med tillkomst av hårväxt, akne, bröst, menstruation, ökad tillväxt, tillväxt av penis och testiklar och så vidare.
  • Utveckling av tankeförmågan med ökande förmåga till det vi kallar för abstrakt tänkande. Man börjar kunna sätta upp hypoteser, teorier, ifrågasätta och föra resonemang på ett annat sätt än tidigare.

När det gäller behåringen hos flickorna finns oftast små ljusa fjun redan tidigt under barndomen. Så småningom ändras de till färgade längre hårstrån. De blir med tiden allt tjockare och ofta krulliga.

Behåring och andra hudförändringar som har med pubertetsutvecklingen att göra kan ibland komma betydligt tidigare än övriga pubertetstecken. Redan i förskoleåldern kan man hos flickor finna viss könsbehåring och även svettlukt, fet hy och akne. Det beror på att den bildning av manligt könshormon i binjurarna som förekommer även hos flickor kan börja redan då. Däremot börjar utvecklingen av brösten och könsorganen först senare.

För tidig könsmognad, pubertas praecox, kan misstänkas när

  • bröstkörtelutvecklingen hos flickor börjar före åtta års ålder
  • testikeltillväxt hos pojkar sker före tio års ålder.

Vanligen förekommer samtidigt flera tecken, såsom att pubertetens kraftiga tillväxt kommer för tidigt.

Enbart förekomst av viss behåring är alltså inte tillräckligt skäl för att misstänka för tidig könsmognad.

För att göra en bedömning av barnets pubertetsutveckling måste läkaren göra en undersökning av hela kroppsutvecklingen. Läkaren ser då på tillväxten, såväl längd och vikt som bröst, samt förändringar i huden (hårväxt, akne) och underlivet. Vid kvarstående misstanke därefter tas bland annat blodprov för hormonanalyser.

Oftast går det inte att finna anledningen till pubertas praecox. Behandling sker genom medicinering med hormoner som dämpar könshormonernas aktivitet. Vid de fall där det förekommer förändringar i hormonbildande organ, som binjurar eller äggstockar, kan man operera.

Om det är så att det enda som noterats avseende din dotter är behåringen, är det alltså troligen inte något avvikande. Jag föreslår att du talar med läkaren som undersökte henne, så att ni får klarhet i saken.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin