Hur ska en förälder vara?

Skriv ut (ca 3 sidor)
Jönköpings län

Hit kan man vända sig för att få hjälp och stöd i Jönköpings län.

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Skriv ut

Oftast klarar en förälder att hjälpa och stötta sitt barn, men ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Kanske har föräldern så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

Förutom att man som barn då kan känna sig övergiven, ledsen och otrygg kan det också leda till man råkar illa ut genom att man hamnar i fel sällskap eller på platser där man utsätts för brott. Relationen och förtroendet mellan barnet och vuxenvärlden riskerar också att skadas.

Om du är ett barn

Om du har det så här eller anar att någon annan lever så här, ska du berätta det för någon vuxen i din närhet. Det kan vara någon vuxen som man känner förtroende för, till exempel en kompis förälder. Eller så kan man prata med en lärare, skolpsykolog eller kurator eller någon från socialtjänsten. Man kan också ringa BRIS eller Barnombudsmannen.

Om du är en förälder

Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad det behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap. Många föräldrar känner sig rädda för att kontakta socialtjänsten. Man kan vara rädd för att man ska bli fråntagen sitt barn om man berättar hur det är. Men att våga berätta för någon om sina svårigheter är en bra början om man ska kunna förändra något, och socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge hjälp och stöd som föräldern behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Det är också mycket lättare för socialtjänsten att ge rätt hjälp om man samarbetar och har förtroende för varandra.

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Jönköpings län

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Barn och unga

Om man är förälder eller närstående till ett barn under sex år och behöver hjälp och stöd kontaktar man barnhälsovård/familjecentral.

Är barnet äldre kontaktar man elevhälsan eller vårdcentralen.

Är man ung och tycker att det är jobbigt hemma kan man själv vända sig till

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Det finns två mottagningar i länet, en i Huskvarna och en i Nässjö.

Man får också hjälp och stöd från kommunens socialtjänst.

Vuxna

Vuxna som har svårt att hantera ilska och vill göra något åt det kan vända sig till Alternativ till våld, (tidigare Mansrådgivningen), Jönköpings kommun.

Akut hjälp

Om läget är akut ska man söka hjälp direkt.

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer man kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och närståendeföreningar man kan kontakta.

Fäll ihop

Fråga och svar

Fråga och svar

Fäll ihop

Mer på andra webbplatser

Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2013-06-24
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Sebastian Franzén, Malmö


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2015-09-25
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län