Vårdval - hälsoval

Välj vård själv

Välj vård själv

Jönköpings län

Vårdval i Jönköpings län

Vårdcentral

Alla över 18 år som är folkbokförda i Jönköpings län har rätt att välja vårdcentral i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Vill du välja vårdcentral i Jönköpings län gör du det via e-tjänsten Mina vårdkontakter under rubriken Vårdmottagningar och Välj/ändra vårdval.

Vill du välja vårdcentral i Östergötland eller Kalmar län gör du det via formulär i e-tjänsten Mina vårdkontakter:

Specialiserad ögonsjukvård

Om man är över 20 år och behöver specialiserad ögonsjukvård har man också rätt att välja vårdgivare.

Välj vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där.

Föräldrarna väljer öppenvårdsmottagning åt sina barn. Från en viss ålder, som kan vara olika i landstingen och regionerna, kan den unga välja själv.

Det kan finnas olika skäl som gör att man själv vill välja vårdcentral eller läkarmottagning. Man kan till exempel vilja gå till en som

  • ligger nära hemmet eller jobbet
  • har personal som talar eller har information på språk som man förstår
  • har dokumenterad god kvalitet
  • har öppettider som passar
  • har bokning på nätet
  • har specialiserat utbud, till exempel vård för diabetiker eller äldre.

Vilka mottagningar kan man välja?

Vårdcentralen eller läkarmottagningen man väljer kan ligga var som helst i det egna landstinget eller regionen.

I en del fall har det egna landstinget tecknat avtal med andra landsting, vilket gör att man i sådana fall kan välja att lista sig på en vårdcentral där i stället.

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Resekostnaden får man själv stå för om inte vårdgarantin gäller.

Vårdvalet omfattar både privata och landstingets egna vårdcentraler eller läkarmottagningar. Om det är en privat mottagning ska den ha ett avtal med landstinget/regionen.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Om det inte finns plats för fler patienter på den läkarmottagning eller vårdcentral man har valt, kan landstinget hjälpa till att ordna köplats. Det går också att göra om sitt val om man av någon anledning har ändrat sig.

Om man behöver specialiserad vård kan man välja öppenvårdsmottagning eller sjukhus. I vissa fall behövs en remiss.

Vårdval eller hälsoval varierar

Hur vården är organiserad och hur man gör vårdval eller hälsoval kan variera mellan landstingen/regionerna.  

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Stockholm


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2014-03-06
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, informatör, informationsavdelningen, Landstingets kansli, Landstinget i Jönköpings län