Patientavgifter i Jönköpings län

Skriv ut (ca 5 sidor)
Jönköpings län

Enhetliga patientavgifter från 1 januari 2016

1 januari 2016 inför Region Jönköpings län enhetliga patientavgifter i hälso- och sjukvården. Besök och behandling på vårdcentralen, jourcentralen eller sjukhuset kostar 250 kronor. Kontroller, recept och provtagning kostar 100 kronor. Barnsjukvård, viss hälsovård och besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentralen är avgiftsfri.

Mer på 1177 Vårdguiden: Enhetliga patientavgifter i Jönköpings län

Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukvård. Det innebär att man inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När man betalat 1 100 kronor kan man ansöka om ett frikort för sjukvård

Mer på 1177.se

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård

Visa mer

Betalning med kort

Betalning med kort

Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Det betyder att man betalar med kort för sitt vårdsbesök. Om man inte betalar med kort får man en faktura med posten som betalas via bank- eller plusgiro. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.

Teckenspråk: Kontantfri betalning
Teckenspråk: Kontantfri betalning

Fäll ihop

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Barn och unga

 

All hälso- och sjukvård för barn och ungdomar under 20 år

ingen avgift

Besök och sjukvårdande behandling

 

Besök på vårdcentral, jourcentral och specialistmottagning

250 kronor

Besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentral (gäller inte specialisttandvård)

ingen avgift

Sjukvårdande behandling oavsett yrkeskategori

250 kronor

Hälsovård och hälsokontroller

 

Aortascreening

100 kronor

Bentäthetsmätning

100 kronor

Graviditetstest

100 kronor

Gynekologisk hälsokontroll

100 kronor

Hälsosamtal

100 kronor

Kontroller under graviditeten

ingen avgift

Mammografi (från 1 juli 2016 avgiftsfritt)

100 kronor

Preventivmedelsrådgivning

ingen avgift

Tobaksavvänjning

ingen avgift

Överviktsstöd

100 kronor

Provtagning

 

Provtagning mellan besök

100 kronor

Recept och intyg

 

Recept via Internet eller telefon

100 kronor

Sjukintyg via Internet eller telefon

100 kronor

Intyg som kräver journaluppgifter

260 kronor

Intyg som kräver enkel undersökning/provtagning

820 kronor

Intyg som kräver omfattande undersökning/provtagning

1 280 kronor

Vaccinationer

 

Barn enligt vaccinationsprogrammet

ingen avgift

Influensavaccination (över 65 år och riskgrupper)

ingen avgift

Vaccinationer, exempelvis inför resa (vaccinkostnad tillkommer)

250 kronor

Övrigt

 

Journalkopia (max nio sidor)

ingen avgift

Röntgenbild på CD

300 kronor

Smittskydd (allmänfarliga och sexuellt smittsamma sjukdomar)

ingen avgift

Tolk

ingen avgift

Ultraljudsbild

50 kronor

Vård på sjukhus per dygn, vuxna

100 kronor

Fäll ihop

Tolk

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet ingen avgift
Språktolk vid besök i vården ingen avgift

Om språktolk är bokad till ett besök i vården och man uteblir utan att avboka, eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får man betala 310 kronor i avgift för tolken.

Fäll ihop

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att underlätta sin livssituation. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts. Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra betraktas som egenvård och bekostas av den enskilde.

Lånade hjälpmedel ska lämnas tillbaka när de inte behövs längre.

Hörapparat

Man behöver remiss till audionommottagningen (hörcentralen) för att få en hörapparat utprovad. Utprovningen görs efter att behovet bedömts. Man betalar alltid en viss avgift själv, egenavgift. Den är på 500 kronor. Barn och ungdomar betalar ingen egenavgift.

Diabetes- och stomihjälpmedel

Diabetes- och stomihjälpmedel är kostnadsfria

Fäll ihop

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Besök på ungdomsmottagning ingen avgift
Fäll ihop

Tandvård

Tandvård

Tandvård för vuxna

Vuxna betalar för sin tandvård enligt tandvårdstaxan. Den gäller på alla folktandvårdskliniker i länet. Man kan begära ett kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg.

Tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 19 år.

Mer på 1177.se

Patientavgifter tandvård i Jönköpings län, 1177.se

Folktandvårdens priser på 1177.se

Nu kan man se folktandvårdens priser på 1177.se. På varje kliniks kontaktkort under Hitta och jämför vård finns en flik för priser.

Tandvård i Jönköpings län, 1177.se

Fäll ihop

Avboka eller ändra tid

Avboka eller ändra tid

Mer på 1177 Vårdguiden

Avboka eller ändra tid

Fäll ihop

Längre väntetid än 30 minuter

Längre väntetid än 30 minuter

Om man får vänta längre än 30 minuter vid ett planerat besök i hälso- och sjukvården kan man få tillbaka patientavgiften. Det gäller om besöket är bokat minst ett dygn i förväg. Man måste säga till om den långa väntetiden direkt vid besöket.

Regeln gäller inte vid akuta besök, vid planerade operationer eller vid enheter i sjukvården som utför operationer. Regeln gäller inte heller vid besök i tandvården.

Teckenspråk: Längre väntetid än 30 minuter
Teckenspråk: Längre väntetid än 30 minuter

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-01-09
Skribent och redaktör:

Helena Pellnor, redaktör, 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Yvonne Ericsson, utredare patientavgifter, Region Jönköpings län.

Uppläsare:

Översättning till teckenspråk/tecknare;
Peter Rahm, informationsassistent, Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län

Film/filmredigering;
Elisabeth Kingo Christensen, informationsassistent, Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län