Patientavgifter i Jönköpings län

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukvård. Det innebär att man inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När man betalat 1 100 kronor kan man ansöka om ett frikort för sjukvård

Mer på 1177.se

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård

Visa mer

Betalning med kort

Betalning med kort

Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Det betyder att man betalar med kort för sitt vårdsbesök. Om man inte betalar med kort får man en faktura med posten som betalas via bank- eller plusgiro. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.

Teckenspråk: Kontantfri betalning
Teckenspråk: Kontantfri betalning

Fäll ihop

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Vårdcentraler som ingår i vårdval och privata allmänläkare som har avtal med Region Jönköpings län

Besök hos läkare  150 kronor 
Besök hos annan vårdpersonal  100 kronor 
Hembesök av läkare 300 kronor
Hembesök av annan vårdpersonal ingen avgift
Förlänga sjukskrivning utan läkarbesök
(Man betalar via en räkning som skickas hem per post. För den som har frikort för sjukvård och för barn och ungdomar under 20 år är det ingen avgift för att förlänga sjukskrivning.)
100 kronor
Provtagning på mottagning utan läkarbesök 100 kronor
Test och behandling av allmänfarliga sjukdomar ingen avgift
Test och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar ingen avgift

Privata sjukgymnaster, kiropraktorer och naprapater som har avtal med Region Jönköpings län

Besök hos sjukgymnast  100 kronor 
Besök hos kiropraktor * 150 kronor 
Besök hos naprapat * 150 kronor 

* Patientavgift 150 kronor gäller när behovet av behandling ingår i avtalet med Region Jönköpings län. I övriga fall betalar man kiropraktorns eller naprapatens ordinarie avgift.

Specialiserad vård och privata specialistläkare som har avtal med Region Jönköpings län

Besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från allmänläkare på vårdcentral eller privat allmänläkare som har avtal med Region Jönköpings län  150 kronor 
Besök hos läkare på specialistmottagning, jourmottagning eller akutmottagning. (Gäller även om man har remiss från läkare på annan specialistmottagning.) 300 kronor 
Besök hos annan vårdpersonal på specialistmottagning  100 kronor 
Förlänga sjukskrivning utan läkarbesök 
(Man betalar via en räkning som skickas hem per post. För den som har frikort för sjukvård och för barn och ungdomar under 20 år är det ingen avgift för att förlänga sjukskrivning.)
100 kronor 
Provtagning utan läkarbesök  100 kronor 

Läkarbesök med oplanerad inläggning på sjukhus

Om man läggs in på sjukhuset i samband med ett akut vårdbesök samma dag får man betala avgift både för läkarbesöket och vårddygnet på sjukhus

Förnya recept

Förnya recept utan läkarbesök, vuxen
(Kostnaden för att förnya recept utan läkarbesök betalas via faktura.)

100 kronor
Förnya recept utan läkarbesök, barn och ungdom under 20 år ingen avgift

Kvinnohälsovård och barnhälsovård

Gynekologisk cellprovtagning 100 kronor
Mammografi 100 kronor
Graviditetstest 100 kronor
Kontroller under graviditeten ingen avgift
Preventivmedelsrådgivning ingen avgift
Besök inom barnhälsovården ingen avgift

Att vårdas på sjukhus (inläggning)

Vuxna, per dygn
(Efter tio dygn på samma klinik sänks avgiften till 80 kronor per dygn.)
100 kronor
Barn och ungdom under 20 år samt värnpliktiga ingen avgift

Man betalar för dagen man skrivs in och alla dagar man varit inlagd på sjukhuset. Man betalar inte för dagen man skrivs ut eller om man haft permission minst tolv timmar under samma dygn.

Man får en faktura från Region Jönköpings län efter ett par veckor.

Hälsorådgivning

Hälsokurva 
(På många vårdcentraler finns möjlighet att göra en hälsokurva. Hälsokurvan tas fram tillsammans med en specialutbildad sjuksköterska.)
100 kronor 
Tobaksavvänjning
(Utbildade tobaksavvänjare hjälper den som vill sluta röka eller snusa.)
ingen avgift
Överviktsstöd 
(Överviktsstöd ges av speciellt utbildad personal och är till för den som vill ha hjälp att behandla övervikt och fetma.)
100 kronor 

Intyg

Avgifter för intyg varierar beroende på vilken typ av intyg det gäller. Personalen kan svara på frågor om vad intyg kan komma att kosta.

 • Intyg som bekräftar en diagnos.
 • Intyg, utredningar och analyser till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
 • Rutinmässiga körkortsintyg som begärs av Transportstyrelsen för personer med diabetes eller epilepsi.
 • Moderskapsintyg
 • Adoptionsintyg
 • Färdtjänstintyg
ingen avgift
 • Enkla intyg där man har kort kontakt med en vårdpersonal eller där vårdpersonalen tar fram uppgifter ur journalen.
260 kronor
 • Intyg som kräver undersökning och/eller enkla prover.
 • Intyg för behörighet till C- och D-körkort.
820 kronor
 • Mer omfattande intyg som kräver kvalificerade undersökningar, till exempel rättsintyg, handskadeintyg och invaliditetsintyg.
 • Intyg för att återfå/behålla körkort på grund av missbruk.
1 280 kronor

Journal- och röntgenkopior

Porto kan tillkomma.

De första nio journalsidorna ingen avgift
Den tionde journalsidan 50 kronor
Från och med den elfte journalsidan, per sida 2 kronor
Röntgenfilm på CD-skiva 300 kronor
Ultraljudsbild 50 kronor

Hemsjukvård

För att få hemsjukvård ska man vara inskriven i hemsjukvården.

Hemsjukvård ingen avgift
Fäll ihop

Vaccinationer

Vaccinationer

Vaccinationer för barn

Vaccinationer ges inom barnhälsovården.

Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet ingen avgift

Vaccinationer mot influensa

Länsinvånare över 65 år och vissa riskgrupper ingen avgift
Övriga (kostnad för vaccin tillkommer) 150 kronor

Övriga vaccinationer, till exempel inför utlandsresa

Vaccination på vårdcentral (kostnad för vaccinet tillkommer) 150 kronor
Vaccination på specialistmottagning (kostnad för vaccinet tillkommer) 300 kronor

 

Fäll ihop

Tolk

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet ingen avgift
Språktolk vid besök i vården ingen avgift

Om språktolk är bokad till ett besök i vården och man uteblir utan att avboka, eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får man betala 310 kronor i avgift för tolken.

Fäll ihop

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att underlätta sin livssituation. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts. Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra betraktas som egenvård och bekostas av den enskilde.

Lånade hjälpmedel ska lämnas tillbaka när de inte behövs längre.

Hörapparat

Man behöver remiss till audionommottagningen (hörcentralen) för att få en hörapparat utprovad. Utprovningen görs efter att behovet bedömts. Man betalar alltid en viss avgift själv, egenavgift. Den är på 500 kronor. Barn och ungdomar betalar ingen egenavgift.

Diabetes- och stomihjälpmedel

Diabetes- och stomihjälpmedel är kostnadsfria

Fäll ihop

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Besök på ungdomsmottagning ingen avgift

 

Fäll ihop

Tandvård

Tandvård

Tandvård för vuxna

Vuxna betalar för sin tandvård enligt tandvårdstaxan. Den gäller på alla folktandvårdskliniker i länet. Man kan begära ett kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg.

Tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 19 år.

Mer på 1177.se

Patientavgifter tandvård i Jönköpings län, 1177.se

Folktandvårdens priser på 1177.se

Nu kan man se folktandvårdens priser på 1177.se. På varje kliniks kontaktkort under Hitta och jämför vård finns en flik för priser.

Tandvård i Jönköpings län, 1177.se

Fäll ihop

Avboka eller ändra tid

Avboka eller ändra tid

Mer på 1177 Vårdguiden

Avboka eller ändra tid

Fäll ihop

Längre väntetid än 30 minuter

Längre väntetid än 30 minuter

Om man får vänta längre än 30 minuter vid ett planerat besök i hälso- och sjukvården kan man få tillbaka patientavgiften. Det gäller om besöket är bokat minst ett dygn i förväg. Man måste säga till om den långa väntetiden direkt vid besöket.

Regeln gäller inte vid akuta besök, vid planerade operationer eller vid enheter i sjukvården som utför operationer. Regeln gäller inte heller vid besök i tandvården.

Teckenspråk: Längre väntetid än 30 minuter
Teckenspråk: Längre väntetid än 30 minuter

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-01-09
Skribent och redaktör:

Helena Pellnor, redaktör, 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Yvonne Ericsson, utredare patientavgifter, Region Jönköpings län.

Uppläsare:

Översättning till teckenspråk/tecknare;
Peter Rahm, informationsassistent, Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län

Film/filmredigering;
Elisabeth Kingo Christensen, informationsassistent, Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län