Ortopedtekniska hjälpmedel

Information

Information

Hjälpmedel som korrigerar eller kompenserar

Ortopedtekniska hjälpmedel är till för att korrigera eller kompensera om man har en funktionsnedsättning eller saknar en kroppsdel. Exempel på ortopedtekniska hjälpmedel är ortoser, proteser och ortopediska skor.

Vart vänder man sig?

Landstingen ansvarar för ortopedtekniska hjälpmedel. Man kan kontakta en läkare på vårdcentralen, som efter bedömning kan remittera till en ortopedläkare eller till en ortopedteknisk avdelning. Hjälpmedlen provas ut och tillverkas på en ortopedteknisk avdelning.

Mer information kan man få från den ortopedtekniska avdelningen i det egna landstinget eller Hjälpmedelsinstitutet, som har telefonnummer 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.