Åldersgränsen för gratis tandvård höjs

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2017. Förändringarna berör dig som är född 1996 eller senare och gäller till och med det år du fyller 23 år.

I en del landsting gäller den fria tandvården ännu längre tid.

Läs mer om fri tandvård för barn och unga 

Läs mer om tandvård när du är över 21 år

Text: Jenny Hallström, 1177 Vårdguiden

Till alla nyheter