Habiliteringscentrum Västerås Västerås, Västmanlands län

Öppettider

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås

Om oss

Välkommen till Habiliteringscentrum Västerås

Vår uppgift är att ge insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt råd och stöd enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS).


Vi hjälper dig med funktionsnedsättning men också din närstående. Vi arbetar inom medicinska, pedagogiska, sociala och tekniska områden, med ett aktivt samarbete med samhällets övriga myndigheter.


Verksamheten inriktas mot kompletterande utredningar, behandlingar, utbildningar samt information och rådgivning.


Habiliterings- och rehabiliteringsplan samt individuell plan enligt LSS är de instrument som utgör kontraktet mellan den enskilde och verksamheten.


Vi ska med våra insatser ge stöd och underlätta för dig i vardagen.


Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till patienter

Remisskrav: Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan hämtas på www.ltv.se/hkcansokan

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress
 • Av- eller omboka tid

 • Av/omboka tid till Datateket

 • Begäran om intyg

 • Beställ tid till Datateket

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Datateket - Kontakt med Datateket

 • Kontakta mig

 • Tolkenheten - Av/omboka tolk

 • Tolkenheten - Kontakt med Tolkenheten

 • Tolkenheten - Tolkbeställning