Infektions- och hudavdelningen Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Jönköpings län

Öppettider

Infektionsklinikens vårdavdelning Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
  • Färdväg: Infektions- och hudavdelningen finns utanför huvudbyggnaden i hus H7-H9 vid Terapivägen.

Om oss

Välkommen till Infektions- och hudavdelningen Länssjukhuset Ryhov

Infektions- och hudavdelningen består av tre sektioner:

Infektionsavdelning sektion 1-2

036-32 21 25


Infektionsavdelning sektion 3

Här ingår hudklinikens vårdplatser.

036-32 21 21


Infektionskliniken är länets kunskapscentrum för infektionssjukdomar. Här vårdas patienter med infektionstillstånd som på grund av smittsamhet eller svårighetsgrad inte kan handläggas på vårdcentraler eller på andra sjukhuskliniker. Kliniken behandlar också patienter med nedsatt infektionsförsvar och ökad infektionsbenägenhet.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till besökare

Besöksregler

Fria besökstider

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress