KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Allmänt

Undersökningen KUB är ett sätt att ta reda på sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom eller två andra mer ovanliga kromosomförändringar.

KUB kan inte ge klart besked om fostret har kromosomförändringar, eftersom undersökningen bara mäter hur stor eller liten sannolikheten är. För att få veta säkert måste man göra ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Men resultatet på KUB kan hjälpa de blivande föräldrarna att bestämma om de önskar gå vidare och göra ett sådant prov.

KUB-undersökningen innebär att man dels lämnar ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels genomgår en särskild ultraljudsundersökning. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud ska göras i vecka 11-14.

Med hjälp av blodprovssvaret, ultraljudsundersökningen och hur gammal man är görs en beräkning för sannolikheten att fostret har någon av de kromosomförändringar som går att upptäcka med KUB.

Vissa landsting erbjuder KUB enbart till gravida kvinnor som har fyllt 35 år, medan andra landsting erbjuder undersökningen till alla gravida. En del landsting erbjuder inte alls KUB.

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt.

Hur går undersökningen till?

Blodprovet tas genom ett stick i armvecket. Provet måste ha lämnats minst en vecka före ultraljudsundersökningen för att man ska kunna få besked om resultatet på en gång. Lämnar man provet först i samband med ultraljudsundersökningen får man vänta en vecka tills blodprovet har analyserats

Ultraljudsundersökningen görs utanpå magen och mäter fostrets nacke på ett speciellt sätt. Det kallas nackuppklarning och den här ultraljudsundersökningen kallas därför NUPP. Det går att göra enbart NUPP-undersökning, men resultatet blir säkrare med KUB.

Hur mår man efteråt?

När man fått besked om sannolikheten att fostret har kromosomförändringar kan man känna sig osäker på vad det innebär. Då kan det vara bra att prata med sin barnmorska eller läkare, som kan ge råd och stöd.

KUB i Jönköpings län

Jönköpings län

KUB i Jönköpings län

Vid hälsosamtalet i början av graviditeten informeras alla gravida i Jönköpings län om de metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i länet.

KUB - kombinerat ultraljud och blodprov är helt ofarligt och tar 20-30 minuter. Du bör inte ta med barn till undersökningen, men gärna din partner, en anhörig eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att din urinblåsa ska vara fylld vid undersökningen. Ta med legitimation.

Fäll ihop

Ultraljudsundersökning vecka 18-19 i Jönköpings län

Jönköpings län

Ultraljudsundersökning vecka 18-19 i Jönköpings län

Vid hälsosamtalet i början av graviditeten får du information om de metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i Jönköpings län.

Ultraljudsundersökningen är frivillig och kostar inget. Du bör inte ta med barn till undersökningen, men gärna din partner, en anhörig eller vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att din urinblåsa ska vara fylld vid undersökningen. Ta med legitimation.

Ultraljudsundersökning, Höglandssjukhuset Eksjö

Beställ tid via kvinnohälsovården. Undersökningen sker på ultraljudsmottagningen Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Du behöver inte anmäla dig när du kommer.

Två bilder från ultraljudsundersökningen kostar 50 kronor. Du betalar via faktura som skickas hem.

Ultraljudsundersökning, Länssjukhuset Ryhov

Du beställer tid för undersökning via telefon 036-32 14 37 vardagar kl 08.00-09.00 och 13.00-14.00. Undersökningen sker på Kvinnoklinikens ultraljudsmottagning, hiss T, plan 8.

Två bilder från ultraljudsundersökningen kostar 50 kronor. Du betalar via faktura som skickas hem.

Ultraljudsundersökning, Värnamo sjukhus

Du får en kallelse till undersökningen. Ultraljudsmottagningen ligger på plan 5 utanför förlossningsavdelningen, Värnamo sjukhus.

Ändra eller avboka tid: 0370-69 73 01
Avboka tid: 020-369 369

Två bilder från ultraljudsundersökningen kostar 50 kronor. Betalning via betalkort eller faktura.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-29
Granskare:

Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2015-04-02
Redaktör:
Helena Pellnor, informatör, informationsavdelningen, Region Jönköpings län, Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Landstinget i Jönköpings län
Manusunderlag:
Kvinnohälsovården, Landstinget i Jönköpings län
Granskare:
Helene Åstrand, överläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län