Ytlig urinblåsecancer

Vad är ytlig urinblåsecancer?

Ytlig urinblåsecancer är detsamma som en ytlig tumör i urinblåsan. Tumören växer antingen i slemhinnan eller i det tunna bindvävsskiktet under slemhinnan. Risken för spridning till andra delar av kroppen är liten. Många blir friska efter behandling.

Det är vanligt att sjukdomen återkommer. Ungefär hälften av alla som får diagnosen ytlig urinblåsecancer får återfall någon gång under sjukdomsförloppet. Ytlig urinblåsecancer går att behandla flera gånger.

Vad beror det på?

Orsaken till sjukdomen är inte helt klar men både livsstil och miljö har betydelse. Man vet att rökning och då främst cigarettrökning bidrar till att man kan få ytlig urinblåsecancer. Om man har eller har haft ytlig urinblåsecancer bör man sluta röka för gott.

När ska man söka vård?

Om man har ytlig urinblåsecancer är det vanligt att man får blod i urinen. Det händer att man bara ser blodet en gång och att det sedan dröjer innan det kommer tillbaka. Om man märker att urinen är röd, och inte kan se någon naturlig förklaring till det, ska man kontakta vården.

Det kan svida när man kissar eller så kan man känna att man är kissnödig fast man precis har kissat. Det kan också hända att man får återkommande urinvägsinfektioner.

Om man har en urinvägsinfektion som inte går över av sig själv efter några dagar eller som kommer tillbaka ska man kontakta sin vårdcentral.

Det finns inga sjukdomstecken som är unika för ytlig urinblåsecancer. Blod i urinen och besvär med att kissa kan också vara symtom på andra sjukdomar och behöver inte bero på att man har ytlig urinblåsecancer.

Behandling

Ytlig urinblåsecancer brukar behandlas med en operation som kallas TUR-B metoden. Metoden innebär att tumörvävnaden opereras bort med hjälp av ett särskilt operationscystoskop.

Eftersom det är vanligt att sjukdomen återkommer kallas man på regelbundna kontroller med cystoskopi under flera år, den första ungefär tre månader efter operationen. Om tumören återkommer opereras man igen.

Om man får många återfall kan man få behandling med ett läkemedel som sprutas in i urinblåsan.

Kontakt

Kontakt och besök - Urologkliniken i Region Jönköpings län

Senast uppdaterad:
2015-01-12
Redaktör:

Helena Pellnor, informatör, informationsavdelningen, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Arbetsgrupp urinblåsecancer, urologienheten, Region Jönköpings län

Granskare:

David Robinsson, överläkare, specialiserad på njurar och urinvägar, urologienheten, Region Jönköpings län