Blåsljud i hjärtat hos barn

Allmänt

Blodet pumpas ut till kroppen av hjärtat, och ibland uppstår små virvlande blodströmmar. En läkare som lyssnar på hjärtat med stetoskop kan höra ett brummande eller brusande ljud som skapas av de virvlande strömmarna. Det brukar kallas för att barnet har blåsljud i hjärtat. Man kan oftast inte själv på något sätt märka att barnet har blåsljud. Blåsljud finns både hos helt friska barn och hos barn som har någon hjärtsjukdom.

Blåsljud hos friska barn

Blåsljud hos friska barn uppkommer när blodet passerar genom hjärtat. Ganska ofta beror blåsljud på att hjärtat pumpar blodet snabbare än vanligt, till exempel om barnet har feber. Det är ofarligt och märks inte på något sätt.

Dessa normala blåsljud kallas ibland fysiologiska, eller funktionella. Sådana blåsljud hörs oftare hos barn än hos vuxna, antagligen på grund av att bröstkorgsväggen är tunnare hos barn och blåsljuden därför hörs bättre för läkaren vid en undersökning. Ljuden kan låta olika när barnet ändrar läge, från att ligga till att sitta till att stå och vid ändrad fysisk aktivitet, till exempel att barnet får gå i en trappa för att sedan undersökas. Läkaren kan ofta bara genom att lyssna avgöra om det rör sig om ett normalt blåsljud eller inte. Ibland behöver barnets blåsljud undersökas lite noggrannare, med särskild analys av själva blåsljudet och ultraljud av hjärtat.

Det är ganska vanligt att fysiologiska blåsljud uppstår hos växande barn eller ungdom. De brukar försvinna när de har vuxit klart och påverkar inte hur hjärtat fungerar.

Hos en del försvinner blåsljudet av sig själv, hos andra kan det finnas hela livet. Det behöver inte behandlas.

Blåsljud hos barn med hjärtsjukdom

Blåsljud förekommer ofta vid olika hjärtfel, exempelvis vid små hål mellan hjärtats förmak och kammare. Det kan också bero på att barnet har förträngningar eller läckage i hjärtklaffarna. Dessa blåsljud brukar vara kraftigare än de fysiologiska blåsljuden. Ofta kan läkaren ställa en diagnos genom att lyssna med stetoskop, men barnet får även genomgå fler undersökningar.

Behandling

Om blåsljudet beror på ett fel i hjärtats klaffar eller exempelvis hål mellan hjärtats förmak kan barnet ibland behöva behandlas med mediciner eller opereras. Det är inte själva blåsljudet som behandlas utan hjärtproblemet som gör att blåsljudet uppstår.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att ett barn har blåsljud kan man söka vård på en barnläkarmottagning eller en vårdcentral.

Senast uppdaterad:
2014-03-21
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden