Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Skriv ut (ca 4 sidor)
Jönköpings län

Hit kan man vända sig för att få hjälp och stöd i Jönköpings län.

Skriv ut

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas ämnen som man kan bli beroende av.

Många droger är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel eller preparat som man kan handla på nätet.

Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller användande av en drog. Risken för att bli beroende är större om man använder drogen ofta eller mycket. Att använda en drog ofta eller mycket kallas för riskbruk.

Om man har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Det brukar vara svårt att erkänna att man har ett missbruksproblem, både för sig själv och för andra. Men att erkänna det är ett första steg mot att bli av med problemen.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Den som har alkohol- eller drogproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram, och då är det också vanligt att familjemedlemmar får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Även kyrkan och vissa frivilligorganisationer kan erbjuda stöd och hjälp till den som har missbruksproblem och de som är närstående.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Läs mer på 1177 Vårdguiden:
Alkohollinjen 
Så kan du ändra dina alkoholvanor

Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Jönköpings län

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Barn och unga

Om man som förälder eller närstående är orolig för ett barn och vill ha hjälp och stöd kan man kontakta elevhälsan, vårdcentralen eller kommunens socialtjänst.

Barn och unga som behöver hjälp och stöd med alkohol eller droger kan själva vända sig till

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Det finns två mottagningar i länet, en i Huskvarna och en i Nässjö.

Bor man i Gnosjö, Vaggeryd eller Värnamo kommun kan man vända sig till Galaxen, ungdomsmottagning mot droger.

I Jönköping finns Musslan, dit kan man vända sig om man upplevt våld i familjen, eller har en nära anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller mediciner.

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd kontaktar

Akut hjälp

Om läget är akut ska man söka hjälp direkt.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer man kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och närståendeföreningar man kan kontakta.

Fäll ihop

Mer på andra webbplatser

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-09-26
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på faktagranskat material på UMO.se och 1177.se.


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2015-09-25
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län
Granskare:
Signe Axelsson, utredare psykiatrifrågor, Region Jönköpings län