Hur man förvarar läkemedel

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Barnsäkerhet

Barnsäkerhet

Se till att barn inte kan få tag i medicinen

Varje år blir ett stort antal småbarn läkemedelsförgiftade av olyckshändelse. Hjärtmediciner, lugnande mediciner och medel mot depression, är exempel på mediciner som kan vara farliga för barn att få i sig. Även receptfria mediciner, till exempel järntabletter och vissa smärtlindrande medel, kan innebära en stor förgiftningsrisk.

Praktiska råd

Det finns flera viktiga saker som man kan tänka på för att undvika olyckor:

  • Medicin bör förvaras oåtkomligt i ett låst skåp eller i en låst låda. Läkemedlet ska vara utom räckhåll även för barn som har lärt sig att klättra.
  • Läkemedel bör aldrig stå framme, ens för en kort stund, om det finns små barn i huset. De flesta olyckor inträffar när medicin stått framme tillfälligt.
  • Medicin bör inte förvaras i handväskor om det finns små barn i närheten.
  • Man kan be gäster som har medicin med sig att ha den under uppsikt.
  • Om medicin måste förvaras i kylskåp bör den stå barnsäkert, till exempel högst upp, så att barn inte kan nå den.

Om barn får i sig medicin av misstag

Om ett barn får i sig läkemedel av misstag ska man

  • genast ringa 112 och begära ”Giftinformation”, man ska aldrig vänta på förgiftningssymtom utan ringa på en gång
  • ta med den aktuella medicinförpackningen om det blir nödvändigt att åka till sjukhus.
Fäll ihop

Förvaring och återvinning

Förvaring och återvinning

Följ anvisningarna

Det står hur medicinen ska förvaras på förpackningen eller i bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om det inte står något särskilt om förvaring betyder det att medicinen kan förvaras i normal rumstemperatur. En del mediciner kan vara känsliga för fukt. Därför ska man helst inte ha medicinskåpet i badrummet.

Vissa mediciner måste stå i kylskåp. Man ska då se till att medicinen inte står för nära kylelementet i kylskåpet, eftersom det finns risk för att medicinen fryser. En del mediciner förstörs om de står kallt, då står det på förpackningen att de ska förvaras i rumstemperatur. Medicin bör inte stå så att den kan förväxlas med matvaror.

För att undvika misstag

Det är viktigt att se till att man inte förväxlar sitt läkemedel, därför bör man

  • alltid förvara sin medicin i originalförpackningen eller sorterad i en doseringsask, då riskerar man inte att förväxla lösa tabletter
  • aldrig ta bort medicinförpackningens etikett eftersom det då kan vara lätt att ta fel medicin
  • inte förvara kemikalier, till exempel rengöringsmedel, tillsammans med medicin.

Överbliven medicin

Det är onödigt att köpa för mycket medicin eftersom sista förbrukningsdag kan hinna passeras innan medicinen är slut.

Om medicinen kan användas för återkommande besvär kan man spara den fram till sista förbrukningsdagen. Om medicinen inte ska användas igen kan man lika gärna kassera den efter behandlingen.

Gamla eller överblivna mediciner ska inte slängas i soporna, vasken eller toaletten. Även vissa använda mediciner, till exempel hormonplåster, innehåller verksamt ämne och ska inte kastas i soporna. I stället ska de lämnas in på ett apotek. Då undviker man att andra människor eller miljön skadas.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2010-01-29
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Magnus Rörby, apotekare, Läkemedelsverket, Uppsala.