Senast reviderad 2011-10-12

Är det farligt med attacker av förmaksflimmer?

Fråga

Min man har fått konstaterat att han har förmaksflimmer. Han medicinerar nu med Seloken sedan ett halvår. Han har fortfarande attacker i ca fyra dagar med fyra till fem veckors mellanrum. Han söker då ej läkare utan avvaktar tills det ger sig på femte dagen.

Min fråga är nu: Kan man genom att öka medicindosen eller ändra medicin få en bättre effekt? Är det farligt att inte söka hjälp utan avvakta tills det ger sig?

Svar

Om man stannar hemma eller inte när man får en attack av förmaksflimmer beror på hur man mår. Några, speciellt de som har någon medicin som bromsar pulsen, som till exempel Seloken, behöver inte må så väldigt mycket sämre. En annan person som inte har någon sådan pulsbromsande medicin kan gå upp i en väldigt snabb och oregelbunden rytm. Det gör att mängden blod hjärtat pumpar ut per minut minskar. En sådan person kan bli tagen, andfådd och så vidare och känner nog större anledning att söka hjälp.

Den allvarligaste risken med attackerna är att om de pågår i flera dagar kan det bildas små proppar av levrat blod i hjärtat som sedan skickas ut i blodcirkulationen. På de flesta håll i kroppen noteras de inte och gör ingen skada, men under olyckliga omständigheter kan de ge en blodpropp i hjärnan, alltså stroke, även om det är ovanligt. Hos personer med långvarigt, kroniskt förmaksflimmer brukar man rekommendera proppförebyggande medicin som acetylsalicylsyra (Trombyl eller blodförtunnande medel (Waran).

Det finns en annan medicin, som är en släkting till Seloken, som säljs under namnet Sotacor eller Sotalol, som anses ge lite bättre skyddseffekt mot attacker av förmaksflimmer än Seloken. Det finns ytterligare någon som jag inte har någon erfarenhet av.

En del personer som inte tror att hjärtat slår om till normalrytm ganska snart (inom timmar) söker ofta akut på sjukhuset och ibland gör man då en så kallad elkonvertering. Då ges en elektrisk stöt genom hjärtat som får det att börja så regelbundet igen. En sådan behandling bör göras senast inom ett till två dygn efter attacken börjat. Görs det senare är risken större för att en blodpropp ska åka i väg i samband med elstöten. Om det har gått mer än ett par dygn görs därför elkonverteringen först efter ett par veckors behandling med blodförtunnande medicin som minskar risken för att det ska finnas små proppar av levrat blod i hjärtat och därmed ökad risk för stroke.

Det vore bra för din make om han diskuterade igenom dessa frågor med sin läkare.

 

 

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin