Hjälpmedel vid utvecklingsstörning

Information

Information

Kognitivt stöd

Kognitivt stöd är allt man gör för att kompensera funktionsnedsättningen i begåvningen. Det kan vara anpassningar i miljön och hjälpmedel, men också en arbetsmetod och ett förhållningssätt.

Syftet med kognitivt stöd är ökad självständighet för att klara vardagen bättre. Det kan till exempel handla om att planera, passa tider och förstå information.

Exempel på kognitiva hjälpmedel är speciellt utformade datorprogram, tidshjälpmedel, anpassade almanackor och hjälpmedel för att hantera ekonomin. Det finns också stöd för att kunna utföra olka sysslor mer självständigt som att skriva, betala räkningar och laga mat.

Man kan ha olika grad av utvecklingsstörning och behovet av kompenserande och utvecklande stöd varierar mycket beroende på den utvecklingsnivå man är på. Man har ofta även andra funktionsnedsättningar som rörelsehinder, svårigheter att kommunicera eller syn- och hörselskador. Då kan man ha behov av ytterligare hjälpmedel.

Vart vänder man sig?

Man kan kontakta habiliteringsenheten eller vårdcentralen i landstinget där man bor.

Det går också att vända sig till rehabiliteringsenheten eller äldre- och handikappomsorgen i kommunen där man bor.

Hjälpmedelscentralen eller motsvarande kan informera om vilka möjligheter som finns.

Mer information kan man få från Hjälpmedelsinstitutet, tel: 08–620 17 00.

Via resurscentret Trollreda kan man söka efter mer information om begåvningsstöd/kognitivt stöd.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.