Vaccination mot influensa

Jämtland

Vaccination i Jämtlands län

Vaccination mot säsongsinfluensa sker på hälsocentralerna. För att boka tid kontaktar man alltså den hälsocentral man tillhör. Under rubriken Hitta och jämför vård här på 1177.se finns telefonnummer och adresser till alla hälsocentraler i länet.

Allmänt

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. I Sverige är sjukdomen vanligast under vinterhalvåret. Det är främst om man är äldre eller tillhör en riskgrupp som man riskerar att bli allvarligt sjuk. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Till riskgrupperna räknas man om man

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • är gravid i senare hälften av graviditeten
  • är barn och har flerfunktionshinder.

Om man är gravid rekommenderas vaccinering under senare hälften av graviditeten när en influensasäsong närmar sig, eftersom man som gravid riskerar att bli allvarligt sjuk av influensa. Vid en allvarlig infektion finns det även en risk för att fostret skadas. Vaccinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden. Man rekommenderas att vaccinera sig efter vecka 16 eller efter att ultraljudsundersökningen är genomförd. Om man är osäker kan man alltid prata med sin barnmorska.

Vaccination av barn rekommenderas ännu bara till barn som är äldre än sex månader och tillhör någon av riskgrupperna eller har flerfunktionshinder.

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper eftersom det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. I vaccinet för säsongen 2013-2014 ingår också ett vaccin mot svininfluensa. Det är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om man ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och man blir inte lika sjuk som man skulle ha blivit utan vaccinet. Om man redan har hunnit bli smittad av influensa när man vaccineras ger vaccinet inget skydd. Men man blir inte sjukare än man skulle ha blivit annars.

Nästan alla som dör av influensa är över 65 år. Därför rekommenderas framförallt äldre att vaccinera sig varje år.

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Om man är allergisk mot hönsägg ska man alltid rådfråga en läkare inför en eventuell vaccination.

Så går vaccinationen till

Man vaccineras mot influensa vid ett tillfälle och vaccinationen upprepas efter ett år. Man brukar få sprutan i överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

Det finns inga risker att vaccinera sig mot influensa när man är gravid och när man ammar.
Gravida skall inte vaccineras med influensavaccin i form av nässprej.

Barn och vaccination

Vaccination av barn rekommenderas ännu bara till barn som är äldre än sex månader och tillhör någon av riskgrupperna eller har flerfunktionshinder.

Barn mellan sex månader och tre år vaccineras med halv dos. Från tre års ålder vaccineras barn med samma dos som vuxna.

För barn över två år och ungdomar upp till 18 år finns ett vaccin i form av en nässprej. Det rekommenderas inte till barn och ungdomar som har nedsatt immunförsvar.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2013-10-08
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Jan Andersson, läkare och professor, Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Jämtland
Tillägg uppdaterade:
2013-10-08