Denguefeber

Allmänt

Denguefeber är en virussjukdom som ger influensaliknande symtom. Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Under regnperioder när det finns mycket myggor, kan sjukdomen spridas snabbt i epidemier. Varje år får mer än 100 svenska resenärer denguefeber. De flesta smittas i Thailand. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Det tar mellan två och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk. Sjukdomen går oftast över av sig själv inom en vecka, men många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt.

När man blivit frisk har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men eftersom denguevirus finns i fyra olika varianter kan man få sjukdomen ännu en gång av någon av de andra virustyperna. Denguefeber kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus. Detta är mycket ovanligt. Om man får denguefeber för andra, tredje eller fjärde gången ökar risken något för att man ska bli allvarligt sjuk, men risken är fortfarande låg.

De myggor som sprider viruset är av en aggressivare art och sticker på dagen. Därför är det svårt att helt skydda sig mot stick. Myggmedel och skyddande klädsel kan vara till hjälp och skyddar mot andra sjukdomar som överförs via myggor.

Det finns inget vaccin mot denguefeber.

Symtom

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt och man kan till exempel få

  • rödsprängda ögon
  • hög feber med frossa och svettningar
  • huvudvärk och värk bakom ögonen
  • kraftig värk i musklerna
  • små röda prickar på kroppen.

Lite större blåmärken är symtom på att man fått den mer allvarliga formen av denguefeber. De kan märkas efter några dygn.

Behandling

Virusinfektionen kan inte behandlas, utan går över av sig själv. Om man blir mycket sjuk kan man behöva vara på sjukhus för att få vätska direkt i blodet, så kallat dropp.

När ska man söka vård?

Om man har hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

 
Publicerad:
2013-05-08
Skribent:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Redaktör:

Ernesto Martinez