Hitta tandläkare och tandhygienist

Vart vänder man sig?

Vart vänder man sig?

  • Kvinna i tandläkarrock

Folktandvård eller privat tandvård

Man väljer själv tandläkare eller tandhygienist. Vissa jobbar på en privat mottagning och andra inom folktandvården.

Folktandvården ägs av landstingen och regionerna, medan den privata tandläkaren eller tandhygienisten äger och driver sin egen mottaning, ofta tillsammans med en eller flera andra tandläkare och tandhygienister.

Ungefär hälften av Sveriges tandläkare och tandhygienister arbetar inom folktandvården och hälften inom privattandvården. Drygt 90 procent av de privata tandvårdsmottagningarna är anslutna till en branschorganisation som heter Privattandläkarna.

Innan man väljer tandläkare eller tandhygienist kan det vara bra att till exempel ta reda om de är anslutna till Försäkringskassan och vilka priser de har.

Hur hittar man en tandläkare eller tandhygienist?

För att hitta tandläkare och tandhygienister kan man till exempel söka på 1177.se, i söktjänsten Hitta vård

Man kan också söka i telefonkatalogen eller i den landstingskatalog som man får med posten. En del mottagningar har också sina egna webbplatser. Många landsting och regioner har en förteckning över olika mottagningar på sina webbplatser.

Man kan också besöka Folktandvårdens, Privattandläkarnas eller Sveriges tandhygienistförenings webbplatser.

Hitta tandvård på 1177.se

På 1177.se kan man söka efter tandvårdsmottagningar i hela landet eller läns/regionsvis. De mottagningar som finns dyker upp i en träfflista där man kan klicka och få detaljerade uppgifter om varje mottagning.

Folktandvårdens webbplats

Folktandvården har en gemensam webbplats varifrån man kan välja inom vilken ort man vill hitta en tandläkare eller tandhygienist. När man väl har valt landsting eller region kan man bland annat hitta kontaktuppgifter och öppettider till olika mottagningar.

Inom vissa landsting och regioner kan man även söka mottagningar utifrån öppettider och utifrån vilka behandlingar de erbjuder. På vissa orter kan också leta efter mottagningar som på andra sätt möter de behov man har, till exempel tandläkare som tar emot tandvårdsrädda och mottagningar som är anpassade för funktionsnedsättningar.

På webbplatsen finns även tips och information om tandvård.

Privattandläkarnas webbplats

På Privattandläkarnas kan man leta efter tandläkare på olika orter och få kontaktuppgifter för de olika mottagningarna.

Det går också att söka mottagningar utifrån de behov man har, till exempel tandläkare som talar olika språk, har tandhygienister på mottagningen och om de tar emot tandvårdsrädda. Det går också att söka efter tandvårdsmottagningar som är anpassade för funktionsnedsättningar.

På webbplatsen finns även tips och information om tandvård.

Sveriges tandhygienistförenings webbplats

På tandhygienistföreningens webbplats kan man söka efter tandhygienister utifrån var man bor och få kontaktuppgifter till dem.

På webbplatsen finns det också information om hur man håller tänderna rena och friska.

Försäkringskassans webbplats

Försäkringskassans webbplats har information om olika regler som gäller inom tandvården. Man kan också kontakta försäkringskassan om man vill veta vilka tandvårdsmottagningar som är anslutna till försäkringskassan. Det är en förutsättning för att man ska kunna få statligt tandvårdsstöd för behandlingen, alltså att viss tandvård delvis betalas av staten.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2016-04-06
Skribent:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg